Mobilya Ve Dekorasyon Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X   X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1     X     X          
BECERİLER 2       X   X   X      
BECERİLER 3       X       X      
BECERİLER 4   X             X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1 X X X X X X   X X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1 X X X X   X X X X   X
YETKİNLİK 2       X   X   X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1   X X X       X     X
YETKİNLİK 2                     X
YETKİNLİK 3   X X X   X   X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1   X X   X X X X   X