Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1                  
BİLGİ 2                  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                  
BECERİLER 2                  
BECERİLER 3                  
BECERİLER 4                  
BECERİLER 5                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                  
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                  
YETKİNLİK 2                  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                  
YETKİNLİK 2                  
YETKİNLİK 3                  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                  
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X                
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X   X       X  
BECERİLER 2 X X X X   X   X  
BECERİLER 3 X X X X       X  
BECERİLER 4 X X       X      
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1         X       X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1           X      
YETKİNLİK 2 X X X X   X   X  
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1     X     X   X  
YETKİNLİK 2           X     X
YETKİNLİK 3       X       X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1           X X