Kimya Öğretmenliği Programı(4 Yıllık)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X       X           X        
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                 X            
BİLGİ 4   X                          
BİLGİ 5                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                              
BECERİLER 2                              
BECERİLER 3         X   X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2           X                  
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4                           X  
YETKİNLİK 5                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X                      
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X       X           X        
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                 X            
BİLGİ 4   X                          
BİLGİ 5                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                              
BECERİLER 2                              
BECERİLER 3         X   X X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                   X          
YETKİNLİK 2           X                  
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4                           X  
YETKİNLİK 5                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1       X