Ameliyathane Hizmetleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X X X   X   X X X    
BİLGİ 2             X       X X
BİLGİ 3 X X X X   X   X     X  
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1 X X X X X              
BECERİLER 2   X   X   X   X        
BECERİLER 3             X          
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1     X   X   X   X      
YETKİNLİK 2   X     X   X     X    
YETKİNLİK 3                 X     X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X X             X   X
YETKİNLİK 2   X   X X         X   X
YETKİNLİK 3     X     X     X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1 X           X          
YETKİNLİK 2 X         X            
YETKİNLİK 3     X                  
YETKİNLİK 4 X X X   X              
YETKİNLİK 5 X                     X
YETKİNLİK 6   X       X X     X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1     X                  
YETKİNLİK 2           X X     X    
YETKİNLİK 3 X   X   X       X      
YETKİNLİK 4 X       X     X     X  
YETKİNLİK 5   X     X         X    
YETKİNLİK 6 X X     X     X X