Elektronörofizyoloji Teknikleri Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1 X X              
BİLGİ 2 X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1   X X            
BECERİLER 2   X X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1       X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1   X X X          
YETKİNLİK 2   X X X X        
YETKİNLİK 3       X X X X    
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1       X X X X    
YETKİNLİK 2       X X X X    
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1 X     X X X X    
YETKİNLİK 2   X   X   X X X  
YETKİNLİK 3         X X X X