BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü – Bilgisayar Programcılığı Programı, 2017 yılında açılmıştır. Bilgisayar Programcılığı Programı 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Programda teorik ve uygulamalı dersler verilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

YÖK ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Ön lisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması, 30 işgünü staj yapmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önceki dönemlerde, programda yer alan seçmeli ders çeşitleri artırılmıştır. 60 iş günü olan zorunlu staj 30 iş günü seçmeli, 30 iş günü zorunlu hale dönüştürülmüştür.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bilgisayarı etkin bir şekilde kullanabilen , özel ve genel amaçlı yazılımlar geliştirebilen, internet ve intranet teknolojilerini kullanabilen bilgisayar teknikeri yetiştirilmesidir . Mezun olduktan sonra Bilgisayar Programlama Teknikeri ünvanını alacak öğrenciler, yukarıda tanımlanan bilgilere sahip olarak eğitileceklerdir. Öğrencilerimiz etik değerlere sahip, grup çalışmasına uyum sağlayabilen, farklı meslek gruplarıyla etkileşim içerisinde çalışabilen, gelişime açık nitelikte tekniker yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bilgisayar Programlama Programı mezunları bilgisayar sektöründe hizmet üreten firmalar, her çeşit sanayi kuruluşu ve kamu kurumlarında istihdam edilirler. Programda yoğun olarak bilgisayar programlama eğitimi verildiği için mezunlarımız yazılım ile ilgili muhtelif alanlarda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki derslerin yaklaşık %25' ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu bilgisayar ortamında verilmektedir. Bunlara ek olarak, programın hitap ettiği sektörde yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmaktadır. Teknik geziler düzenlenmekte ve seminerler verilmektedir. Programda 1 adet bilgisayar laboratuarı yer almaktadır. Son olarak programda 4 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve genel sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu; ara sınavların (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, uygulama vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı ile birlikte hesaplanarak belirlenir. Ara sınav ve genel sınavların ağırlığı %40-%60 arasında olacak şekilde dersi okutan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 30 iş günü stajı başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Öğr. Gör. Ayhan DOĞAN

E-Posta: baskentosbtbmyo@hacettepe.edu.tr

Tel: +(90) 312 502 04 69 / +(90) 312 502 06 59

Faks: +(90) 312 501 99 94

Adres: Başkent Organize Sanayi Bölgesi 42.cadde No.20 06909 Malıköy Sincan/ANKARA

Web: http://www.baskentosbtbmyo.hacettepe.edu.tr/