İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1976 yılında Ankara Meslek Yüksekokulu'nda eğitime başlayan İnşaat Teknolojisi Programı 1982 yılında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanarak Ankara Meslek Yüksekokulu olarak eğitime devam etmiştir. Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 18.02.2004 tarih ve 2004–7 sayılı kararı ile Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı olarak eğitime öğretimi sürdürmüştür. YÖK'ün 15.02.2017 tarihli okuru ile 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak eğitime devam edecektir. Her yıl 20 öğrenci alınması planlanmaktadır.

İnşaat Bölümü - İnşaat Teknolojisi Programı kurulduğu 1976 yılından itibaren inşaat sektörüne çok sayıda nitelikli eleman istihdamına öncülük etmiştir. Ülkemizin inşaat sektöründe ihtiyacı olan; inşaatların projelendirme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm süreçlerde gerekli malzeme, proje, keşif, metraj bilgileri ve uygulama becerileri ile donatılmış, bu bilgi ve becerilerin tasarımını, uygulamalarını, kontrolünü ve malzeme testlerini yaptırabilecek mesleki ve bilgisayar bilgisine sahip, iş hayatının gereği olan yabancı dil bilgisi, iletişim yaratıcılık ve girişimcilik gibi özelliklere sahip çağdaş inşaat teknikeri yetiştirme amacı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ülkemizde endüstrinin lokomotifi olan inşaat sektörünün beklentilerine göre, ders içerikleri sürekli yenilenmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YGS1-Yüksek Öğretime Geçiş Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Ayrıca; Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş ile yerleştirilebimektedirler.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' ne göre belirlenen asgari başarı notunu/koşulunu sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120 dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Orta öğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan meslek yüksekokulu programlarını başarı ile tamamlayıp gerekli kredi yükünü sağlayan öğrenciler Ön Lisans Diploması almaya hak kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İnşaat Teknolojisi Programında öğrenim gören öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen ilkelere göre, ders muafiyetleri koşullarını sağladıkları takdirde bazı derslerden muaf tutulabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ülkemizin inşaat sektöründe ihtiyacı olan; inşaatların projelendirme aşamasından teslim aşamasına kadar olan tüm süreçlerde gerekli malzeme, proje, keşif, metraj bilgileri ve uygulama becerileri ile donatılmış, bu bilgi ve becerilerin tasarımını, uygulamalarını, kontrolünü ve malzeme testlerini yaptırabilecek mesleki ve bilgisayar bilgisine sahip, iş hayatının gereği olan yabancı dil bilgisi, iletişim yaratıcılık ve girişimcilik gibi özelliklere sahip çağdaş inşaat teknikeri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunu öğrenciler; inşaat sektöründe alt yapı ve üst yapı şantiyelerinde, mimari, statik-betonarme bürolarında, malzeme üretim ve pazarlama alanlarında, beton santrallerinde, inşaat sektörü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda %30 oranında seçmeli ders yer almaktadır. Zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu bilgisayar ağırlıklı olarak verilmektedir.Mesleki alandaki staj 30 iş günü zorunlu ve 30 iş günü seçmeli olarak yapılmaktadır. Bu süre Program Akademik Kurulu önerisi ile bölümler halinde (büro/şantiye vb) yapılmaktadır. Okutulan derslere ek olarak, inşaat sektöründe yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmaktadır. Mesleki gezi, seminerler verilmektedir.1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet beton teknoloji laboratuarı yer almaktadır. Programda 4 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve genel sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu; ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, uygulama vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı hesaplanarak belirlenir. Ara sınav ve genel sınavların ağırlığı %40-%60 arasında olacak şekilde dersi okutan öğretim elemanı tarafından belirlenir. Genel sınavda alınması gereken en düşük not da dersi okutan öğretim elemanınca belirlenir. (H.Ü. Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İlkelerine göre belirlenir. İlgili link http://www.oid.hacettepe.edu.tr)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Akademik Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' ne göre belirlenen asgari başarı notunu/koşulunu sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 120 dir. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Tel:+(90) 312 502 04 69

Fax:+(90) 312 501 99 94

Adres:Başkent Organize Sanayi Bölgesi 42.cadde No.20 06909 Malıköy Sincan/ANKARA

e-mail:baskentosbtbmyo@hacettepe.edu.tr