MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Makina Mühendisliği Bölüm Lisans Programı eğitim-öğretime 2018-2019 akademik yılında başlamıştır. Yıllık kontenjan 60'tır.

Programın eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler programa başlamak için İngilizce yeterlilik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Programdan mezun olan öğrenciler ileri gelen savunma sanayii, otomotiv, makine, üretim ve enerji firmalarında çalışmakta, yurtiçi ve yurtdışı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir.

Makina Mühendisliği Bölümünde 15 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölüm araştırma alanında çok aktiftir; lisans programının yanı sıra Makina Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları da bulunmaktadır. Bölümün araştırma faaliyetleri katı mekaniği ve tasarım, mekanizmalar ve makina teorisi, otomotiv, malzeme, kontrol, mekatronik, algılayıcılar, termal-akışkan sistemler ve enerji üzerine yoğunlaşmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Aday öğrencilerin ÖSYM'nin her sene düzenlemiş olduğu ulusal sınavda yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin ve yatay geçiş öğrencilerinin kabul kuralları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenciler MMÜ 200 Makine Atölyesi, MMÜ 300 Yaz Stajı ve MMÜ 400 Yaz Stajı II dahil olmak üzere, D.8.'de verilen ders programı kapsamında en az 240 AKTS'lik iş yükünü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar yukarıda belirtilen koşullara bağlı kalmak sureti ile “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine göre belirlenir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kredi transferi ve ders muafiyetleri ‘Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Mezunlarının;

Mühendislik bilgilerini ve kazanmış oldukları yaşamboyu öğrenme becerilerini kullanarak kariyerlerinde karşılaştıkları problemleri tanımlamaları ve çözmeleri,

Araştırma, ürün geliştirme ve üretim alanlarında; yaratıcı ve girişimci mühendisler olarak çalışmaları,

Ürettikleri çözümlerin sürdürülebilir nitelikte olması ve bu süreçte etik değerleri dikkate almaları,

beklenir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar özel sektör ve devlet kurumlarında görev alarak kariyerlerini ilerletebildikleri gibi isterlerse, üst düzey akademik çalışmalara da devam edebilmektedirler. Mezunlar otomotiv, savunma, makine, üretim ve enerji sektörlerinin Ar-Ge, ürün geliştirme, kalite kontrol, üretim, pazarlama ve satış birimlerinde çalışmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program temel bilim dersleri (Kalkulus, Diferansiyel Denklemler, Fizik, Kimya), mühendislik matematiği dersleri (Sayısal Analiz, Uygulamalı Mühendislik Matematiği), temel makina mühendisliği dersleri (Termodinamik, Malzeme Bilimi, Statik, Dinamik, Üretim, Mukavemet, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Makine Tasarımı, Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Titreşim, Ölçüm), makine, otomotiv ve endüstri mühendisliği alanlarında teknik seçmeli dersler, teknik olmayan seçmeli dersler, atölye eğitimi ve yaz stajları ve üç ana tasarım dersinden (Tasarım Projesi I&II, Isıl Mühendislik ve Tasarım) oluşmaktadır. Ders programı laboratuvar çalışmalarıyla da desteklenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin;

  • En az 240 AKTS'lik iş yükünü başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.
  • D.8. tablosunda verilmiş tüm zorunlu dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
  • 30 AKTS'lik alan içi (teknik) seçmeli almaları gerekmektedir.
  • 8 AKTS'lik alan dışı (teknik olmayan) seçmeli almaları gerekmektedir.
  • En az 20 AKTS'lik teknik seçmeli ders yükünü MMÜ/OMÜ kodlu dersleri alarak tamamlamak zorundadır.
  • Öğrenci Atölye eğitimini (MMÜ 200) ve her biri en az 20 iş günü olan 2 adet yaz stajını (MMÜ 300 ve MMÜ 400) tamamlamak zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Bora Maviş,

e-posta: makina@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297-6208/116

Fax: +90 (312) 297-6206

Adres: Makina Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Beytepe/Ankara-Türkiye 06800

Web Adresi: http://www.me.hacettepe.edu.tr/tr/index.php