OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Lisans Programı eğitim-öğretime 2005-2006 akademik yılında başlamıştır. Bölüm ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir

Programın eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler programa başlamak için İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olmak zorundadırlar. Programı benzer programlardan ayıran başlıca özellik Otomotiv Mühendisliği eğitiminin yanısıra güçlü bir Makina Mühendisliği eğitimi de sunmasıdır. Programdan mezun olan öğrenciler ileri gelen otomotiv, savunma sanayii, makine, üretim ve enerji firmalarında çalışmaktadırlar.

Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Programı 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) (http://www.mudek.org.tr/) tarafından akredite edilmiş ve EUR-ACE Bachelor (European Accreditation of Engineering Programmes) etiketi almaya hak kazanmıştır.

Makina Mühendisliği Bölümünde 15 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölüm araştırma alanında çok aktiftir; lisans programının yanı sıra Makina Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları da bulunmaktadır. Bölümün araştırma faaliyetleri otomotiv mühendisliği, katı mekaniği ve tasarım, mekanizmalar ve makina teorisi, malzeme, kontrol, mekatronik, algılayıcılar, termal-akışkan sistemler ve enerji üzerine yoğunlaşmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Aday öğrencilerin ÖSYM'nin her sene düzenlemiş olduğu ulusal sınavda MF-4 alanında yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir. Uluslararası öğrencilerin ve yatay geçiş öğrencilerinin kabul kuralları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Lisans programı 1.dönemlerine 2013-2014 akademik yılı ve sonrasında başlamış olan öğrenciler MMU 200 Makine Atölyesi, OMU 300 Yaz Stajı ve OMU 400 Yaz Stajı II dahil olmak üzere, D.8.'de verilen ders programı kapsamında en az 240 AKTS'lik iş yükünü tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Seçmeli dersler ile ilgili özel kurallara bölüm web sitesinden ulaşılabilir (http://www.me.hacettepe.edu.tr).

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar yukarıda belirtilen koşullara bağlı kalmak sureti ile “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin ilgili hükümlerine göre belirlenir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kredi transferi ve ders muafiyetleri ‘Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Programı Mezunlarının;

 1. Mühendislik bilgilerini ve kazanmış oldukları yaşamboyu öğrenme becerilerini kullanarak kariyerlerinde karşılaştıkları problemleri tanımlamaları ve çözmeleri,
 2. Araştırma, ürün geliştirme ve üretim alanlarında; yaratıcı ve girişimci mühendisler olarak çalışmaları,
 3. Ürettikleri çözümlerin sürdürülebilir nitelikte olması ve bu süreçte etik değerleri dikkate almaları,

beklenir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar özel sektör ve devlet kurumlarında görev alarak kariyerlerini ilerletebildikleri gibi isterlerse, üst düzey akademik çalışmalara da devam edebilmektedirler. Mezunlar otomotiv, savunma, makine, üretim ve enerji sektörlerinin Ar-Ge, ürün geliştirme, kalite kontrol, üretim, pazarlama ve satış birimlerinde çalışmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program;

 • Temel bilim dersleri (Kalkulus, Diferansiyel Denklemler, Fizik, Kimya),
 • Mühendislik matematiği dersleri (Sayısal Analiz, Uygulamalı Mühendislik Matematiği),
 • Temel makina mühendisliği dersleri (Termodinamik, Malzeme Bilimi, Statik, Dinamik, Üretim, Mukavemet, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Makine Tasarımı, Makine Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Titreşim, Ölçüm),
 • Otomotiv mühendisliği dersleri (Şasi ve Aktarma Organları Prensipleri, İçten Yanmalı Motorlar, Araç Parça Tasarımı, Araç Dinamiği),
 • Makine, Otomotiv ve Endüstri Mühendisliği alanlarında teknik seçmeli dersler,
 • Teknik olmayan seçmeli dersler,
 • Atölye eğitimi ve yaz stajları,
 • Üç ana tasarım dersinden (Tasarım Projesi I&II, Isıl Mühendislik ve Tasarım)

oluşmaktadır.

Ders programı laboratuvar çalışmalarıyla da desteklenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve ders bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

2013-2014 akademik yılı ve sonrasında 1. dönemlerine başlayan öğrencilerin:

 • En az 240 AKTS'lik iş yükünü başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.
 • D.8. tablosunda verilmiş tüm zorunlu dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • 50 AKTS'lik teknik seçmeli almaları gerekmektedir.
 • 10 AKTS'lik teknik olmayan seçmeli almaları gerekmektedir.
 • En az 15 AKTS'lik teknik seçmeli ders yükünü OMÜ kodlu dersleri alarak tamamlamak zorundadır.
 • En az 30 AKTS'lik teknik seçmeli ders yükünü MMÜ veya OMÜ kodlu derslerden tamamlamak zorundadır.
 • Öğrenci Atölye eğitimini (MMU 200) ve her biri en az 20 iş günü olan 2 adet yaz stajını (OMU 300 ve OMU 400) tamamlamak zorundadır.

Seçmeli dersler ile ilgili (kısıtlı teknik ve teknik olmayan seçmeli dersler) özel kurallara bölüm web sitesinden ulaşılabilir (http://www.me.hacettepe.edu.tr).

2013-2014 akademik yılı ve öncesinde 1. dönemlerine başlayan öğrenciler ulusal kredi sistemine tabidirler. Bu öğrencilerin mezuniyet koşulları bölüm web sitesinden öğrenilebilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Bora Yıldırım, Bölüm Başkanı

e-posta: boray@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297-6208/116

Fax: +90 (312) 297-6206

Adres: Makina Mühendisligi Bölümü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Beytepe/Ankara-Türkiye 06800

Web Adresi: http://www.me.hacettepe.edu.tr/tr/index.php