KİMYA PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Kimya Bölümü, Hacettepe Üniversitesi'nin Beytepe Kampüsü'nde bulunan Fen Fakültesi'ne bağlı beş bölümden biridir. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerine bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. Aynı yıl Kimya ve Kimya Mühendisliği programları birlikte başlatılmıştır. Kimya Bölümü, 1967 yılında Hacettepe Üniversitesi'nin kurulmasıyla birlikte Fen ve Mühendislik Fakültesi içerisinde yer almıştır. 1971 yılında yeni kurulan Kimya Fakültesi bünyesine girmiştir. 1983 yılında Kimya Fakültesi'nin Mühendislik Fakültesi'ne katılımıyla, Mühendislik Fakültesi'ne ve 1992 yılında ise Fen Fakültesi'ne bağlanmıştır. Kimya Bölümünde, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya, Polimer Kimyası ve Teorik Kimya Anabilim dalları bulunmaktadır. 40 öğretim üyesi ile birlikte eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde 8 öğrenci laboratuvarı, 40 araştırma laboratuvarı, merkezî araştırma laboratuvarı ve bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.

Kimya Bölümünün misyonu, dünya çapında tanınan öncü ve ödüllü bilim insanları, ulusal ve uluslararası destekli projeleri, Türkiye'de ve Avrupa'da sayılı araştırma laboratuvarları, geniş vizyonu ve bilime meraklı öğrencileriyle dünyada kimya alanında boy gösterecek yetkin bilim insanlarını yetiştirmeyi ve aynı zamanda dünyada araştırmalarıyla, bilimsel yayınları ve düzenlediği konferanslarla adından söz ettirmeyi başarabilen bir bilim yuvası olmaktır. Kimya Bölümünün vizyonu ise; sadece yurt içinde değil, uluslararası platformlarda da hiçbir konuda kaliteden ödün vermeyen, yüksek nitelikli-ilkeli öğretim üyesi kadrosuna ve çağdaş altyapı ve donanımlara sahip olmak, bu olanaklarla üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmek, Kimya dalında ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vermek, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim, öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akredite kuruluşlarınca yetkilendirilmiş bir bölüm olmaktır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kimya Bölümüne kabul edilebilmeleri için adaylar, lise veya dengi okul diplomasına sahip olmalı ve ÖSYM nin yapmış olduğu LYS den, Matematik-Fen türünde gerekli puanı almış olmalıdır. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler, Türkçe dil bilgisi yeterliliğine sahipse ders programında belirtilen derslere kayıt yaptırabilir. (Hacettepe AB Ofisi)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kimya Bölümünden mezun olabilmesi için öğrencinin, toplam AKTS kredisi 240 olacak şekilde programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla vermesi, 4,00 lık puan sistemine göre en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması (bkz. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 18 ve 30) ve zorunlu stajını başarıyla yerine getirmesi gereklidir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Kimya Bölümüne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması; yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliği nde belirtilen koşulları yerine getirmiş olması; dikey geçiş için ise ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı ndan ilgili programa kabul şartlarını sağlayan puanı almış olması gerekir. (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kimya Lisans programının temel hedefi; insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış, kendini sürekli geliştiren, bilimsel düşünen, üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını, tercih edilenler grubunda en üst sıraya yerleştirmektir. Ayrıca, kimyayı ilgilendiren çeşitli endüstriler ile sağlık, çevre, tarım ve gıda gibi sektörlerin işletme, üretim, araştırma-geliştirme laboratuarlarında araştırmacı ve yönetici konumunda aranılan bireyler olmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde yer almalarını sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kimya Lisans programından mezun olan öğrenciler kimyager olarak çeşitli kamu-özel kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. Bu kurumlarda kimya ile ilgili üretim süreçlerinde, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerinde, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında başarıyla görev almaktadırlar. Bunun yanı sıra bu kurumların Ar-Ge ve kontrol laboratuvarlarında yönetici olarak faaliyet göstermektedirler. Kimya lisans programından mezun olan öğrencilerin faaliyet gösterdiği endüstriyel alanlara, gıda, çevre, tarım, sağlık, petrol, boya, maden gibi sektörler örnek verilebilir. Bunlara ilâveten mezunlar üniversitelerin kimya ve kimya ile ilgili birimlerinde akademik faaliyetlerde bulunabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kimya Lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programın her yarıyılında 30 AKTS (1 AKTS = 30 saat iş yükü) olmak üzere toplamda 240 AKTS lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında, temel alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Programda yer alan derslerin %27 i seçmeli statüsündedir. Bu seçmeli derslerin, yaklaşık %30 u bölüm dışı ve %70 i bölüm içi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Kimya Lisans programı 1/3 oranında uygulama ağırlıklıdır. Kimya Lisans programının son yılında seçmeli ders olarak yer alan bitirme ödevi projesi yıllık bir ders olup programda yer alan diğer dersler dönemliktir. Ancak dönemlik derslerin bazılarında önkoşul bulunmaktadır. Ayrıca, öğretim programının 6. yarıyılında yer alan 30 işgününü kapsayan zorunlu staj, çeşitli kamu-özel kurum ve kuruluşlarında yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/üyeleri tarafından hazırlanan bilgi paketlerinde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notlarına ilişkin esaslar, H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır. (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

Puanlar Notlar Katsayılar

95-100 A1 4,00

90-94 A2 3,75

85-89 A3 3,50

80-84 B1 3,25

75-79 B2 3,00

70-74 B3 2,75

65-69 C1 2,50

60-64 C2 2,25

55-59 C3 2,00

50-54 D 1,75

0-49 F3 0,00

F2 0,00

F1 0,00

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenci, Kimya Lisans programında yer alan 240 AKTS lik dersi başarıyla tamamlamalı ve genel akademik ortalaması en az 2,00/4,00 olmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bologna Bölüm Koordinatörü AKTS Koordinatörü

Prof. Dr. Nursel Pekel Bayramgil Doç. Dr. Solmaz Karabulut

nursel@hacettepe.edu.tr solmazk@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 7965 Tel: +90 312 297 6082

Fax: +90 312 299 2163 Fax: +90 312 299 2163

Dr. Ömür Çelikbıçak Dr. Ayşe Uzgören Baran

omurce@hacettepe.edu.tr uzgoren@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 6184 Tel: +90 312 297 7151

Fax: +90 312 299 2163 Fax: +90 312 299 2163