TIBBİ DOKÜMANTASYON ve SEKRETERLİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Programdan mezun olan tıbbi sekreterler, çeşitli sağlık kuruluşlarında hasta kayıt, randevu işlemleri, birimler ve kurumlararası yazışmalar ve koordinasyon, hasta dosyaları ve diğer tıbbi dokümanların arşivlenmesi ve gereği halinde tekrar hizmete sunulması, hastalıkların uluslararası sınıflandırılması ve kodlanması faaliyetlerini yürütürler.

Öğretim dili Türkçe'dir.

Mezunlar; resmi ve özel hastaneler, araştırma ve uygulama hastaneleri ile özel poliklinik, araştırma ve tetkik laboratuvarlarında ve kamu sağlık kuruluşlarında tekniker kadrosunda tıbbi sekreter unvanı ile çalışırlar.

Bölümün teknolojik alt yapı ve eğitim öğretim olanakları öğrencilerin mesleki hayatlarında karşılaşacakları görev ve sorumlulukları alabilme becerileri kazanmalarına imkan verecek, eğitim ve öğretim faaliyetleri güncel uygulamalara, çağdaş ve etik kurallara paralel, insan odaklı ve kalite anlayışıyla düzenlenmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilmek için lise mezunu olmak gereklidir.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının

Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programı olduğu için sınavsız geçiş yapılabilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler hariç en az 64 Ulusal Kredi ve 120 AKTS kredisi alınmış olmalıdır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşlarda tıbbi dokümantasyon teknikeri olarak çalışacak mezunlarına; tıbbi dokümantasyon, hastalıkların uluslararası standartlara göre sınıflandırılması, randevu ve hasta danışmanlığı konularında gerekli tüm eğitim ve öğretim becerilerinin kazandırılması, mesleki bilgi ve beceri ile donatılmış kalifiye, aranan, insan odaklılığı ve etik ilkeleri benimsemiş ara insangücünü yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrenciler, resmi ve özel hastaneler, araştırma ve uygulama hastaneleri ile özel poliklinik, araştırma ve tetkik laboratuvarlarında ve kamu sağlık kuruluşlarında tekniker kadrosunda, tıbbi sekreter unvanı ile çalışırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program 4 ara dönemden oluşmaktadır. Toplam 120 ECTS olmak üzere, her dönem 30 kredi alınmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için dersin sorumlusu tarafından belirlenen ara sınavlardan ve genel sınavdan geçer not almak gerekir.

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esasları dikkate alınarak sınavlar ve program tamamlanmaktadır.

(kaynak: Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için, ortak zorunlu dersler hariç en az 64 ulusal kredi ve 120 AKTS alınmış olmalıdır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Öğr. Gör. Gamze YORGANCIOĞLU TARCAN

E-Posta: gamze@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 621 10 24

Fax: +90 312 623 88 50

Adres: Şehitlik Mah. Şehiitlik Karşı Mevkii Prof. Dr. Kemal Bıyıklıoğlu Cad. No: 18

Polatlı Ankara-Türkiye

Web: http://www.pshmyo.hacettepe.edu.tr