FELSEFE PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü 1969 yılında kurulmuştur. Bölüm, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde dersler vermekte ve lisede öğretmen olmak isteyen sosyoloji ve psikoloji bölümü öğrencileri için servis dersleri sunmaktadır. Aynı zamanda, üniversitedeki her bölümden, isteyen öğrenciler için seçmeli ders alma olanağı sağlamaktadır. Bölümün öğretim dili Türkçedir. Bölüm öğrencileri Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci değişim programlarından yararlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, bölümümüzde yan dal ve Sosyoloji ile Biyoloji bölümleriyle geçerli olmak üzere çift anadal programı uygulanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Lisans programına kabul edilebilmek için, öğrencilerin lise mezunu olmaları gerekir. Programa, ÖSYM tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavının eşit ağırlık puan türü ile öğrenci kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Felsefe bölümünden mezun olabilmek için öğrenciler, programda yer alan zorunlu derslerle birlikte 50 AKTS'lik seçmeli ders almak ve bu derslerin tümünde başarılı olmak zorundadırlar. Tamamlanacak toplam kredi miktarı 240 AKTS'dir. Bunun yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliği gereğince mezuniyet için en az 2,00 ortalamayı sağlamak ve söz konusu yönetmeliğin 29. maddesinde belirtilen nedenlerden ötürü okulla ilişiğin kesilmemesi gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bölüme başlamadan evvel, başka herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin başarılı oldukları derslerin transferi Hacettepe Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen kurallara bağlı olarak yapılmaktadır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

Değişim programı ile başka bir yükseköğretim kurumunda bulunmuş öğrencilerin ders transfer taleplerinin kabulüne ilişkin karar ders içeriklerinin uygun olması koşuluyla söz konusu dersin sorumlusu tarafından bölüm başkanının onayı olması koşuluyla verilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, yaptığı eğitim, öğretim ve araştırmalarla, gerek kişisel ve toplumsal hayata yön vermede, gerek çeşitli bilgi alanlarında araştırma yapmada felsefi bilgiye olan ihtiyacın bilincine varılmasını sağlamak; ulusal ve uluslararası düzeyde saygın araştırmalar yürüten, yurtiçi ve yurt dışında çeşitli akademik ve araştırma kurumlarında çalışan, bilime ve insanlığa olumlu katkılar sunabilen mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümün mezunları çeşitli üniversitelerin felsefe bölümlerinde akademisyen olarak çalışmakta, liselerde ve özel eğitim kuruluşlarında öğretmenlik yapmakta; çeşitli bakanlıkların eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, TRT ve basında, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda 42 seçmeli, 16 zorunlu olmak üzere toplam 58 lisans dersi bulunmaktadır. Bu derslere ek olarak öğrencilerin üniversite genelinde zorunlu olarak verilen AİT (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi), TKD (Türk Dili Edebiyatı), BEB (Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı) ve İNG (Temel İngilizce) servis derslerini almaları gerekmektedir. Öğrenciler isteğe bağlı olarak Sosyoloji ve Psikoloji Bölümlerinden seçmeli ders alabilirler. Aynı zamanda üniversite geneline açılan SEÇ kodlu dersleri de programlarına dahil edebilirler.

Bölümümüz üniversite geneline açılan “Felsefeye Giriş” derslerine ek olarak, belli bazı bölümlere de servis dersleri vermektedir.

Program akademik ağırlıklı olup, dört yıl boyunca alınması gereken zorunlu derslerin bir bölümünü felsefe tarihi dersleri, diğer bölümünü ise felsefenin temel disiplinlerine ilişkin dersler oluşturmaktadır. Üçüncü öğretim yılından itibaren her dönem alınması gereken zorunlu ders sayısı azalmakta, böylelikle öğrencilere ileride yönelmek istedikleri alanlara ilişkin ders seçme olanağı tanınmaktadır. Öğrencilerin mezun olmak için gerekli kredi baz alındığında, programlarına dahil edebilecekleri seçmeli derslerin en az %40'ının bölüm içi seçmeli derslerden oluşması gerekmektedir. Bu da 30 ulusal kredi ve yaklaşık olarak 50 AKTS'ye denk gelmektedir. İsteyen öğrenciler, dördüncü öğretim yılında tez çalışması yapabilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallarara bakınız.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Cemal Güzel

İletişim Bilgileri

Adres: Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Felsefe Bölümü

Beytepe – ANKARA

Tel: +90 312 297 83 00

E-posta: cmlguzel@hacettepe.edu.tr