PROTEZ ve ORTEZ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İlk olarak Protez Ortez Teknikerliği Programı adı ile 1985 yılında Yüksekokulumuzda öğretime başlanılmıştır. 2010 yılında Ortopedik Protez Ortez Programı adını almış ve halen aynı isimle eğitim öğretim programına devam etmektedir. Günümüze kadar 500'ün üzerinde mezun vermiş programdan, 2 yıllık eğitim öğretim programı ile protez ve ortez yapım, onarım ve bakım hizmetlerini yetkin olarak uygulayabilme becerisi kazanan ortopedik protez ortez teknikerleri mezun olmaktadır. Öğrencilerimiz 2002-2003 öğretim yılından itibaren, Sağlık Meslek Liselerinden sınavsız geçiş sistemi ile gelmektedirler. Kontenjan dahilinde genel lise mezunları da tercih yapıp okulumuza kayıt olanağını elde edebilmektedir. Programımızın eğitim-öğretim dili Türkçe'dir. I. ve II. Yarıyıl'da zorunlu İngilizce dersleri ve seçmeli olarak Tıbbi Teknisyenler için Mesleki İngilizce dersi verilmektedir. Program, öğrencilerine Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ortez Protez Atölyesi'nden, teknikerlerinden ve öğretim elemanlarından destek alınarak klinik uygulama imkanı ve sağlık kampüsünde yerleşim göstermesi nedeniyle değişik hastane ve özel atölyelerde staj olanağı sunmaktadır. Öğretim elemanı kadrosu, Üniversitemizin farklı fakülteleri, yüksekokulları ve teknik okullarındaki öğretim elemanı kadrolarından da aldığı destek ile ülkemizdeki ilk ve en donanımlı önlisans eğitim-öğretim programı ile öğrenci yetiştirmektedir. Öğrencilerimiz iki yılık ön lisans eğitimleri sırasında yoğun olarak teorik ve uygulamalı dersler almakta, birinci ve ikinci sınıflarda klinik uygulama yapmaktadırlar. Mezun olduklarında kamu ve özel sağlık sektörünün tercih ettiği kişiler arasında yer almaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilebilmek için lise veya meslek lisesi mezunu olmak gerekir. Meslek lisesi mezunları sınavsız geçiş yapabilmektedir. Lise mezunları ise kontenjan dahilinde YGS puanı ile kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Ortopedik Protez Ortez programında önlisans derecesi almak için 120 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak gerekir. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Ortopedik Protez Ortez programına giriş için Türk Ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gereklidir. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak şartı aranır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu program kapsamında değişik nedenlerle kollarını ve bacaklarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, immobilize edici, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortezleri yapabilecek düzeyde sağlık teknikeri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar Protez-Ortez atölyesi bulunan devlet ve özel hastanelerde, üniversitelerde ve kendilerine ait özel atölyelerde çalışabilirler. Suni uzuv protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazları ve benzeri yardımcı cihazları bizzat ölçü alıp yapabilirler. Ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da bulunmaktadır. Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir dal olduğundan bu alandaki eleman ihtiyacı giderek artmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılına kadar

%

Zorunlu Ders Oranı

100

Seçmeli Ders Oranı

0

2013-2014 Eğitim Öğretim yılından sonra

Zorunlu Ders Oranı

73

Seçmeli Ders Oranı

27

Mezuniyet için Gerekli Asgari AKTS'ye Göre;

Zorunlu ders miktarı (en az)

88 AKTS (ortak zorunlu dersler dahil)

Seçmeli ders miktarı (en az)

32 AKTS

Programda bölüm içi seçmeli ders oranı %15, bölüm dışı ise %10'dur. Bölüm dışı Seçmeli dersler koordinatörlüğünden SEC 231.01 Tıbbi teknisyenler için Mesleki İngilizce dersini seçebilecekleri gibi, diğer fakülte ve yüksekokullardan isteğe bağlı olarak seçmeli ders alabilirler. Stajlarını 1. ve 2 yarıyıl stajı olarak H.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi Bölümü, Protez Ortez Atölyesi'nde yapabilecekleri gibi, özel medikal firmalarda, protez-ortez yapan fabrika ve atölyelerde yapabilmektedirler. Ortopedik Protez Ortez programı uygulama ağırlıklı bir programdır ve ön koşullu ders sayısı 0'dır. Programın birinci yılındaki dersler öğrenciye meslek ile ilgili temel bilgileri verirken, ikinci yıl mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırabilecek ve uygulamaya yöneliktir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenciler 2 yılı (4 sömestir) tamamladıklarında mezun olabilmektedirler. Mezuniyet için H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Gül Şener

Müdür

E-Posta:fztgulsener@yahoo.com

Tel: +90 312 305 1577/140

Fax: +90 312 305 2012

Adres:Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adnan Saygun Caddesi D-Blokları 3. Kat 06100-Samanpazarı / ANKARA

Web Adresi: http://www.shmyo.hacettepe.edu.tr/