HEYKEL PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Eğitim teorik ve uygulamalı dersler aracılığı ile teknik bilgi, beceri ve sanat formasyonu kazandırmaya yöneliktir. Bölümde temel heykel atölyelerinin yanı sıra metal, ağaç, taş, madalyon ve takı tasarım atölyeleri ve desen stüdyoları bulunmaktadır.

Heykel Anasanat Dalının temel hedefi nitelikli sanatçı adayları yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalına giriş için ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı almış olmak ve özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekmektedir. (Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı Yönergesi)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi (2013-2014 yılı sonrası girişli öğrenciler için168 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.(Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında ya da yurtiçinde eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir. Eşdeğerlikler ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı lisans programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel ve sanatsal düşünme biçimini benimseyen; genelde sanat, özelde heykel sanatıyla ilgili olarak yeterli donanıma sahip ; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen sanatçı adayları yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, serbest heykel sanatçılığının yanı sıra anıtsal ve mimari uygulamalara dayalı heykel sanatçılığı, çevre tasarımcılığı, çeşitli kuruluşlarda sanat eğitimciliği ve sanat danışmanlığı, madalyon ve takı tasarımcılığı, televizyon ve tiyatro dekoratörlüğü yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Heykel Anabilim Dalı lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 240 AKTS'lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Heykel Lisans Programı öğrencileri 1. Sınıfta her iki döenmde 1er ders olmak üzere 2 teorik, 2. Sınıfta her dönemde 2 adet olmak üzere 4 ve 3. Sınıfın 1. Döneminde 1 teorik ders almalıdır. Bazı dersler için önkoşullar vardır. Program derslerinin %35'i seçmeli statüsündedir.Öğrenciler bölüm ve fakülte dışından da seçmeli ders alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planında? tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Lisans Programından mezun olmak için en az 168 ulusal (240 AKTS) krediyi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Profesör. Ayşe Sibel Kedik