ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Elektronik ve otomasyon sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve çok hızlı bir gelişim içindedir. Bu sektör gerek sanayide, gerek ticari ve evsel uygulamalarda oldukça yaygındır. Bu uygulamaların temeli Elektronik Teknojisidir. İnsan sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu açısından oldukça önemli alt alanlara hitap eden elektronik sektöründe; rekabetçi, yeni teknolojilere açık kaliteli üretim ve satış sonrası hizmet gerekir. Ülkemizin küresel ölçekte rekabeti için elektronik teknolojisini iyi kullanan teknik elemanlara ihtiyaçı artarak devam etmektedir. Mevcut çalışanların bilgilerinin, gelişen teknolojiye göre güncellenmesi ve sektöre yeni arz edilecek teknik elemanlara gerekli yeterliklerinin kazandırılması gerekmektedir.

Elektronik teknolojisinin temeli üzerine kurulan elektrikli cihazlar, güvenlik sistemleri, iletişim araçları, otomasyon sistemleri, tıbbi cihazlar, endüstriyel sistemler gibi birçok uygulama alanları, ülkemizde, bölgesel ve sektörel olarak değişik gelişmişlik düzeylerine sahiptir. Elektronik teknolojilerine artan bir şekilde duyulan ihtiyaç, yetişmiş teknik eleman ihtiyacını da artırmaktadır. Elektronik Teknolojisi programının temel hedefi ülkemiz küresel ölçekte rekabeti için elektronik teknolojisini iyi kullanan ve gelişime acık teknik elemanlar yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilmek için Lise Mezunu olmak gerekir. Programa YÖK'nun ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen öğrenciler kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Elektronik Teknolojisi Önlisans derecesini elde etmek için seçmeli Staj hariç minimum 120 AKTS'yi (ortak zorunlu dersler hariç minimum toplam 64 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrenci her dönem ders programında belirtilen minimum kredileri (seçmeli ve zorunlu) almak zorundadır. Öğrenci istediği taktirde bu kredilerden fazlasını alabilir ancak bunlar diğer dönemlerin kredilerinden sayılmaz. (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Elektronik Teknolojisi programına kayıt yaptırmaya hak kazanan daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve yatay geçiş ile gelen bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınmasında Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Elektronik Teknolojisi Programının amacı; insan sağlığı, güvenliği ve yaşam konforu açısından oldukça önemli alt alanlara hitap eden elektronik sektöründe rekabetçi, yeni teknolojilere açık, kaliteli üretim anlayışına sahip, satış sonrası hizmeti bilinçli olarak veren, elektronik teknolojisini iyi kullanan, alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip, bağımsız olarak çalışabileceği gibi ekip üyesi olarak da sorumluluk alabilen, gelişen teknolojiyi takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilen, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip ve bilgilerini gelişen teknolojiye göre güncelleyebilen teknik elemanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Elektronik Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Elektronik ve Otomasyon sektöründe mal/hizmet üreten, Küçük ve Orta ölçekli işletmeler, Sanayii kuruluşları, Bilişim, Elektronik ve Otomasyon sektöründe istihdam edilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Elektronik Teknolojisi önlisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS?lik ders olmak üzere minimum toplam 120 AKTS?lik ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Bu programda dönemlik olarak dersler açılmaktadır. Program dersleri uygulama ağırlıklı olup önkoşullu ders bulunmamaktadır. Program derslerinin %25?i seçmeli statüsündedir. Öğrenciler %25 seçmeli derslerinden (30 AKTS) tamamını kendi programından alabileceği gibi, başka programlardan da seçmeli ders alabilir. Ders programında Staj I ve Staj II olmak üzere iki adet staj bulunmaktadır. Bunlar içinden Staj II?nin AKTS?si mezuniyet için gerekli olan AKTS toplamına eklenmez.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planında? tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Elektronik Teknolojisi Önlisans derecesini elde etmek için seçmeli staj hariç 120 AKTS?yi (ortak zorunlu dersler hariç en az 64 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri). Program derslerinin %25?i seçmeli statüsündedir. Öğrenciler %25 seçmeli derslerinden (30 AKTS) tamamını kendi programından alabileceği gibi, başka programlardan da seçmeli ders alabilir. Ders programında Staj I ve Staj II olmak üzere iki adet staj bulunmaktadır. Bunlar içinden Staj II?nin AKTS?si mezuniyet için gerekli olan AKTS toplamına eklenmez.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Öğr.Gör.Mustafa YILMAZ Tel: 0 (312) 621 10 23 / 130
Fax : 0(312) 623 37 49 mustafayil@hacettepe.edu.tr