MOBİLYA ve DEKORASYON PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Mobilya Dekorasyon Ön Lisans Programı Polatlı Teknik Bilimler MYO'na bağlı 2 yıllık örgün eğitim veren bir programdır. Eğitim dili Türkçe'dir.

Ülkemiz mobilya endüstrisinde ihtiyaç duyulan mühendis ile işçi arasında iş akışını sağlayan, konusu ile ilgili temel kavramları ve fiziksel ilkeleri kavramış; mesleğinde projelendirme ve üretim yapabilecek yeterliliğe sahip, kendi alanında gelişmeleri yakından izleyebilen, mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilen, çevre bilinci, gelişmiş ve meslek etiği konusunda sorumluluk sahibi olan, kalite güvence dahil iş hazırlama, tasarım, montaj ve bakım onarım birimlerinde görev alabilecek, sektörün ihtiyaç duyduğu malzeme türlerini bilen ve teknolojileri kullanabilen bireysel çalışmanın yanında grup çalışmasına yatkın nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Mobilya ve Dekorasyon Teknikeri olmak isteyenlerin; sayısal düşünme yeteneğine sahip, işletmeye ilgi duyan, tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş, insan ilişkilerinde olumlu tutum ve iletişim becerisine sahip, ekip halinde çalışabilen ve bedence sağlam kimseler olmaları gerekmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

YÖK'nun ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Mobilya Dekorasyon Ön Lisans derecesini elde edebilmek için minimum 65 ulusal kredi (ortak zorunlu dersler hariç) ve minimum 120 AKTS'yi (seçmeli staj hariç) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir (H.Ü. ön lisans, lisans Eğitim–öğretim ve sınav yönetmeliği).

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Mobilya Dekorasyon Ön Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler orta öğretimini tamamlamış, meslek liselerinden gelmiş veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir. Hacettepe Ön Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerince belirlenmiştir (H.Ü. ön lisans, lisans Eğitim–öğretim ve sınav yönetmeliği).

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Mobilya endüstrisinde kullanılan ağaç işleme makinelerini, mobilya yapımında kullanılan malzeme ve aksesuarları tanıyan; mobilya, iç mekân tasarım ve üretimlerini yapabilen, meslek etiği konusunda sorumluluk sahibi, çevre bilinci gelişmiş, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş ve konusunda yeterince yabancı dilde iletişim kurabilen teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Başta mobilya endüstrisi olmak üzere ağacı hammadde olarak kullanan diğer sektörlerde ve ahşap işleme makineleri gibi endüstriyel alanda faaliyet gösteren tüm özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler. Özellikle bayan öğrenciler planlama ve pazarlama gibi alanlarda çalışmaktadır. Mobilya sektörünün yurt çapındaki yaygınlığı düşünüldüğünde iş bulma olanakları yeterli düzeydedir. Kazançları çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir. Ayrıca, Dekorasyona yönelik büro, üretime yönelik atölye ve fabrika olmak üzere kendi işletmelerini kurmaları da mümkündür.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Mobilya Dekorasyon Programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik 30 ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve ve genel kültür derleri bulunmaktadır. Program derslerinin %25'i seçmeli ders statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mobilya ve Dekorasyon Ön Lisans Programından mezun olmak için en az 65 ulusal krediyi (ortak zorunlu dersler hariç) ve 120 AKTS (seçmeli staj hariç)'yi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Ayrıca, programda her dönem için belirtilen kredi miktarları minimum olup, öğrencinin dönem içinde alacağı fazla kredi başka dönemlere saydırılamaz ve mezuniyet kredisi içerisinde değerlendirilmez.

Mezuniyet için H.Ü Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm başkan vekili

Dr. YILMAZ KILIÇ

Tel: +90 312 621 10 23 - 24

Fax: +90 312 623 37 49

e-mail: kilic@hacettepe.edu.tr