ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Meslek Yüksekokulu, Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı; 2012 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 29.03.2012 tarih ve 2012-76 sayılı kararı ile kurulmuştur. İkili öğretim olarak açılan programımız 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Endüstri Ürünleri Tasarımı” önlisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı programından mezun olan öğrenciler; sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikeri olarak çalışacaktır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda Tasarım teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Öğrencilerimiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'na giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında (YGS-1) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak veya sınavsız geçiş başvurusu yapmış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'ndan önlisans derecesi almak için 120 AKTS'yi başarılı ile tamamlamış olmak. Mezuniyet işlemleri, Hacettepe Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'na giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, herhangi bir endüstri kolunda üretilecek ürünün görsel ve işlevsel niteliklerini ürünü tasarlayarak verebilen, üründe kullanılması gereken malzeme ya da malzemelere karar verebilen, ürünün renk, doku ve grafiksel özelliklerini görselleştirebilen Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmektir. Mezun öğrenciler ayrıca, ürünü, üretileceği endüstri dalında kullanılacak üretim tekniklerine uygun olacak şekilde ve seri üretim yapılabilecek özellikte tasarımlar gerçekleştirir. Malzeme, renk, doku, ergonomi konularında bilgilendirilen öğrenciler, öğrendikleri çizim tekniklerini elle kağıda çizerek ve bilgisayar başında güncel bilgisayar programlarını kullanarak tasarımlarında kullanırken ayrıca atölyede prototip üreterek de yeni tasarımlarını hayata geçirmektedirler.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Endüstri Ürünleri Tasarımı programından mezun olan öğrenciler; sanayide ve tüketime yönelik üretim yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde Endüstri Ürünleri Tasarımı Teknikeri olarak çalışacaktır. Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere son kullanıcı ürünlerin tasarlandığı, üretildiği tüm fabrikalarda Tasarım teknikerlerine ihtiyaç duyulacaktır.

Öğrencilerimiz Endüstri Ürünleri Tasarımı Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İkili öğretim olarak açılan programımız 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. 1. sınıfın ve 2. sınıfın yaz döneminde haftada 5 işgünü olmak üzere 14 hafta, 2. sınıfın Güz ve Bahar döneminde haftada 2 işgünü olmak üzere 14 hafta staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Endüstri Ürünleri Tasarımı Programı'ndan önlisans derecesi almak için 120 AKTS'yi başarılı ile tamamlamış olmak. Mezuniyet işlemleri, Hacettepe Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Filiz ERCAN

(0312) 267 20 30

filiz@hacettepe.edu.tr