YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 1971 yılında Enformatik Enstitüsüne bağlı bir bölüm olarak kurulmuştur. 1977 yılında ise Türkiye'deki iki öncü bölümden biri olarak Bilgisayar Mühendisliği lisans programını başlatmıştır. 2019 yılında Türkiye'de yine ilk olarak Yapay Zekâ Mühendisliği lisans derecesi sunmaya başlamıştır.

Şu anda Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olan bölümümüz, 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Bölümümüzde, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Yazılımı, Yapay Zekâ olmak üzere 4 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Yapay Zekâ Mühendisliği programımız Bilgisayar Mühendisliği Bölümü altında açılmış bir lisans programıdır. Lisans programında bulunan derslerin tamamı İngilizcedir.

Yapay Zekâ Mühendisliği programımız, bilişim sistemlerine insan benzeri yetilerin kazandırılmasını sağlayan yapay zekâ teknolojilerine odaklanan bir mühendislik programıdır. Mezunlarımızın diplomalarında “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yapay Zekâ Mühendisliği Lisans programından mezun olmuştur.” ibaresi yer alacaktır.

Yapay Zekâ Mühendisliği programını tamamlayan mezunlarımız, akademi, endüstri ve toplumun sorunlarını çözmeye yönelik üstün yapay zekâ çözümleri tasarlayıp geliştirebilecek yeteneklere sahip olarak her alanda dünya ve Türkiye'de bulunan yetişmiş yapay zekâ uzman açığını kapatacaklardır.

Bölümümüz halen 24 öğretim üyesi ile yapay zekânın birçok alanında araştırma yapan yetkin bir akademik kadroya sahiptir.

Bölümümüz, öğrencilerimize gelişmiş laboratuvar imkanları sunmaktadır. Bölümde bulunan laboratuvar ve sistemler şunlardır: 50 bilgisayarlı Programlama Lab., 20 bilgisayarlı GPU Lab, 25 kişilik Mikroişleyiciler ve 50 kişilik 25 masaya sahip Sayısal Sistemler Lab., Cisco cihazlarla donatılmış 20 bilgisayarlı Ağ Lab., yüksek yapılandırmalı Unix tabanlı bölüm hizmet sunucuları.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yapay Zekâ Mühendisliği Programına giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir. Yapay Zekâ Mühendisliği, YKS SAY puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Kontenjanı 30'dur.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yapay Zekâ Mühendisliği Programından mezun olmak için 240 AKTS'yi (140 ulusal kredi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, iki tane dört haftalık zorunlu stajı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Bu gereklilik ve kurallar Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'da (Mezuniyet) belirtilmiştir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20180326&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yapay Zekâ Mühendisliği Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında SAY puan türünde gerekli puanı elde etmiş öğrencilerdir. Yatay ve dikey geçiş için gereklilik ve kurallar, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ikinci bölümünde belirtilmiştir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=01_01_lisans_20180326&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Yapay zekâ, insanlara ait olan düşünme, yorumlama ve çıkarım yapma yetilerini bilgisayarlara kazandırmayı hedefleyen çalışmalara verilen ortak addır. Bu bağlamda, yapay zekâ mühendisliği, verileri analiz edebilme, ilgili problemleri algılayıp en doğru çözüm yolunu saptayabilme ve bu çözümü yapay zekâ teknolojilerinin sunduğu olanakları kullanarak en uygun şekilde çözebilme becerileri üzerine kurulu bir disiplindir. Programın temel amacı problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan veri toplama ve yorumlama yetisine sahip; yapay zeka tekniklerini ve araçlarını geliştirme, seçme ve kullanma becerisine doğrudan sahip olan bireyleri topluma kazandırmaktır.

Program içeriği birinci sene temel mühendislik derslerinden oluşmaktadır. Bu temel mühendislik dersleri arasında Fizik, Matematik gibi dersler bulunmaktadır. Yapay Zekâ Mühendisliği programı öğrencileri Bilgisayar Mühendisliği programı öğrencileri ile ilk yıl ortak bir müfredat izleyerek programlama, algoritmik düşünme ve problem çözme konularında dersleri alırlar. İkinci yıl veri yapıları ve algoritmalar dersleri Bilgisayar Mühendisliği ile ortak olarak işlenmekle birlikte Yapay Zekâ Mühendisliği programına kayıtlı öğrenciler ek olarak bilgisayarlar ve etik, yapay zekâ, veri bilimi ve yapay öğrenme konularında temel alan dersleri alırlar. İkinci yıl dersleri arasında öğrencilerin sistem bakış açısı da kazanmaları için özelleştirilmiş bir bilgisayar sistemleri dersi yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda Yapay Zekâ Mühendisliği programının müfredatı Bilgisayar Mühendisliği programının müfredatından farklılaşmaktadır ve program öğrencileri özel olarak tanımlanan “Algı ve Dil”, “Büyük Veri ve Yapay Öğrenme”, “Medikal Yapay Zekâ” ve “Karar Verme ve Robotbilim” gibi ders kümeleri içerisinden dersler alarak yapay zekâ alanında uzmanlaşacaklardır. Eğitim hayatlarının son yılında ise öğrencilerimiz, bu seçmeli derslerin yanı sıra endüstri ve araştırma odaklı, bilgi ve birikimlerini karmaşık bir mühendislik problemini çözmede kullandıkları bir bitirme projesi gerçekleştirecekler ve son yıllarının bitiminde artık yapay zekâ üzerine uzmanlaşmış olarak mezun olacaklardır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yapay zekâ alanındaki araştırmaların sayısı her geçen gün baş döndürücü bir hızla artmaktadır. Bu nedenle hem akademi ve araştırma laboratuvarlarında hem de sektörde bu alanda yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Ortaya çıkan bu ilgi düşünüldüğünde; mezunlarımızın lisans seviyesinde aldıkları iyi eğitimle birlikte mezun olduklarında büyük bir ilgiyle karşılanmaları beklenmektedir. Akademi özelinde tamamladıkları lisans çalışmalarını hem ülkemizde hem de yurt dışında iyi lisansüstü programları ile devam ettirme olasılıkları hayli yüksek olacaktır. Ayrıca, mezunlarımızın yapay zekâ alanında edindikleri bilgi birikimi onların sektörde istihdamları için bir tercih sebebi olacaktır. Bunlarla birlikte öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında çok disiplinli çalışmalarda kendilerine yer bulma ve bu çalışmaları yönlendirme olanakları söz konusu olacaktır.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda zorunlu dersler %64 oranında, seçmeli dersler ise %36 oranındadır. Öğrenci fakülte ortak havuzunda bulunan seçmeli derslerden 5 tane (19 AKTS) 4 senelik program boyunca almalıdır. Bu seçmeli derslerin oranı programda %8 iken, bütün seçmeli dersler içinde (teknik seçmeli ve bölüm dışı seçmeli dersler) %22'lik bir oranı ihtiva etmektedir.

Öğrencinin 4 yıllık program dahilinde 2 defa staj yapması gerekmektedir. Stajların kredileri 5 AKTS olmak üzere toplam 10 AKTS'lik krediye karşılık gelmektedir. Stajlardan ilkinin 5. yarıyılın sonunda, ikincisi ise 7. yarıyılın sonunda yapılması önerilmektedir.

Programdaki tüm dersler dönemlik olarak verilmekte ve yıllık olarak verilen dersimiz bulunmamaktadır. Programda laboratuvar derslerimiz uygulama ağırlıklı iken, bunun dışındaki derslerimiz daha çok teorik olarak verilmektedir. Bunun haricinde ise AIM491 Proje I ve AIN492 Proje II gibi uygulama ağırlıklı olarak verilen dersler de bulunmaktadır.

Programda önkoşullu dersler bulunmaktadır.

  • BBM102 Programlamaya Giriş II, BBM104 Programlamaya Giriş Lab. II, BBM201 Veri Yapıları, BBM203 Yazılım Lab I, AIN211 Yapay Zekanın İlkeleri derslerinin önkoşul dersleri BBM101 Programlamaya Giriş I ve BBM103 Programlamaya Giriş Lab. I,
  • BBM202 Algoritmalar ve BBM204 Yazılım Lab. II derslerinin önkoşulu dersleri BBM201 Veri Yapıları ve BBM203 Yazılım Lab. I,
  • AIN212 Veri Biliminin Unsurları, AIN215 Veri Bilimi Lab. derslerinin önkoşul dersleri BBM102 Programlamaya Giriş II, BBM104 Programlamaya Giriş Lab. II,
  • AIN 311 Makine Öğrenmenin Temelleri, AIN313 Makine Öğrenmesi Lab. derslerinin önkoşul dersleri BBM101 Programlamaya Giriş I ve BBM103 Programlamaya Giriş Lab. I, BBM205 Ayrık Yapılar, ve IST292 İstatistik I
  • AIN491 Proje I dersinin önkoşul dersleri AIN211 Yapay Zekanın İlkeleri, AIN 212 Makine Öğrenmenin Temelleri, AIN214 Makine Öğrenmesi Lab.,
  • AIN491 Proje II dersinin önkoşul dersi AIN491 Proje I
  • AIN3xx ve AIN4xx kodlu tüm zorunlu/seçmeli derslerin önkoşul dersleri BBM102 Programlamaya Giriş II ve BBM104 Programlamaya Giriş Lab. II dersleridir.

Program da yer alan laboratuvar dersleri kuramsal derslere bağlıdır ve tüm laboratuvar derslerinin kuramsal dersleriyle eş zamanlı alınması gerekmektedir.

Öğretimde birinci yılda temel mühendislik eğitimi vermenin yanında öğrenciye programlama becerileri kazandırılması amaçlanmaktadır. İkinci yılda öğrenciye alan ile ilgili temel bilgiler verilirken, üçüncü yılda alan ile ilgili temel bilgilerin yanında, öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yönelik seçmeli dersler verilmektedir. Dördüncü yılın tamamı ise yine öğrenciyi ilgi duyduğu alanlara yönlendirmeyi amaçlayan seçmeli derslerden oluşmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu gereklilik ve kurallar, 26.03.2018 tarih ve 30372 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'da (Mezuniyet) belirtilmiştir.

Yapay Zekâ Mühendisliği Programından mezun olmak için 240 AKTS'yi (140 ulusal krediyi) tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir. Öğrencilerimizin mezun olabilmeleri için, iki tane dört haftalık zorunlu stajı tamamlamış olmaları gerekmektedir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ebru Akçapınar Sezer

e-posta: ebru@hacettepe.edu.tr

Bölüm Tel: +90 312 2977500

Bölüm Faks: +90 312 2977502

e-posta: info@cs.hacettepe.edu.tr