MAKİNE


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü - Makine Programı, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 03.01.2018 tarih ve 2018-2 sayılı kararıyla, kurulmuştur. Tam zamanlı 1. öğretim olarak açılan programımız 2 yıl boyunca 4 yarıyıl olarak önlisans eğitimi vermektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Makine” önlisans diploması ve “Tekniker” ünvanı verilir.

Makine programından mezun olan öğrenciler; İmalat sektörünün yükselen bir müteharrik güç olması ve CNC tezgâhlarının ve CAD-CAM programların modern imalatta önemli bir rol oynaması sebebiyle Makine Teknikeri olarak bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olma niteliğini korumaktadır. Endüstride; torna ve freze operatörlüğü, CNC operatörlüğü, CAD-CAM operatörlüğü, teknik ressam, kalite kontrol, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyon ve teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilecekleri gibi; yeterli bilgi birikimi ve tecrübeyi edinen mezunlarımız, girişimci ruh ile kendi işyerlerini de oluşturabilmektedirler.

Öğrencilerimiz Makine Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinde yükseköğrenimini sürdürebilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

YÖK'ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Önlisans derecesini elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı ) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması ve programda öngörülen zorulu stajlarını yapmaları gerekir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Makine Programı'na giriş için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:
Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak.
Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

Ayrıca Makime Programında öğrenim gören öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen ders muafiyetleri koşullarını sağladıkları takdirde bazı derslerden muaf tutulabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Makine programının temel ilkesi, makine resim çizen, genel makine ile ilgili konularda gerekli teorik ve pratik bilgilere sahip, bir makine konstrüksiyona göre bir makineyi yapabilecek bilgi ve beceride, sektördeki gereksinimi karşılamak için gerekli teknik ara eleman yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Makine programından mezun olan öğrenciler; imalat sektörünün yükselen bir müteharrik güç olması ve CNC tezgâhlarının ve CAD-CAM programların modern imalatta önemli bir rol oynaması sebebiyle Makine Teknikeri olarak bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman konumundadır. Endüstride; torna ve freze operatörlüğü, CNC operatörlüğü, CAD-CAM operatörlüğü, teknik ressam, kalite kontrol, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyon, teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilecekleri gibi; yeterli bilgi birikimi ve tecrübeyi edinen mezunlarımız, girişimci ruh ile kendi işyerlerini de oluşturabilmektedirler.

Öğrencilerimiz Makine Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerinde yükseköğrenimini sürdürebilmektedir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

1. öğretim olarak açılan programımız 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. 1. sınıfın yaz döneminde haftada 5 işgünü 14 hafta ve 2. sınıfın yaz döneminde haftada 5 işgünü olmak üzere 9 hafta, 2. sınıfın Güz ve Bahar döneminde haftada 2 işgünü olmak üzere 14 hafta staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca 1. Yarıyıl Bahar Dönemi ve 2. Yarıyıl Güz Dönemi seçmeli dersler grubunda yer alan İşletmede Mesleki Eğitim I-II dersleri kapsamında haftada bir iş günü olmak üzere herbir ders için 14 hafta işyeri eğitim imkanı bulunmaktadır.

Programdaki derslerin yaklaşık %27' ini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Zorunlu ve seçmeli mesleki derslerin büyük çoğunluğu atelyede, bilgisayar ortamında ve işyeri eğitimi olarak civar firmalarda verilmektedir. Bunlara ek olarak, programın hitap ettiği sektörde yer alan çeşitli firmalardan sertifika eğitim desteği de alınmakta, teknik geziler düzenlenmekte ve seminerler verilmektedir. Programda 1 adet bilgisayar laboratuarı, 1 adet Makine laboratuvarı yer almaktadır. Son olarak programda 3 adet öğretim elemanı görev yapmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve genel sınavına tabi tutulurlar. Başarı notu; ara sınavların (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, uygulama vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı ve yarıyıl sonu sınavının katkısı ile birlikte hesaplanarak belirlenir. Ara sınav ve genel sınavların ağırlığı %40-%60 arasında olacak şekilde dersi okutan öğretim elemanı tarafından belirlenir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekir. Bu 120 AKTS hesabı içerisinde yer alan dönem içinde yapılan işyerinde uygulamalı eğitim ve dönem dışında yaz döneminde yapılan stajları başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. İşyerinde uygulamalı eğitim 2. sınıfın Güz ve Bahar döneminde haftada 2 işgünü olmak üzere 14 hafta, stajlar ise 1. sınıfın yaz döneminde haftada 5 işgünü olmak üzere 14 hafta, 2. sınıfın yaz döneminde haftada 5 işgünü olmak üzere 9 hafta olmak üzere toplamda 171 iş gününe tekabül etmektedir.

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi
Başkent OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Programı
Makine Programı