KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(4 YILLIK)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalının temel görevi orta öğretim kademesinde görev yapacak kimya öğretmenlerinin yetiştirilmesidir. Eğitim Programı dört yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Programda alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, ortak zorunlu, seçmeli alan ve seçmeli alan dışı dersleri yer almaktadır. Anabilim Dalımızda ayrıca Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak
  2. ÖSYM'nin uyguladığı merkezi sınavdan YGS 2 bölümünden yeterli puanı almak Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr, http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.

Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.phpgrp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinde belirli yönetmelikler çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler fakülte yönetim kurulunun ders içeriği ile ilgili onayı ile bazı derslerden muaf olabilmektedir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ortaöğretimde görev alacak temel bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, öğretmenlik etik değerlerini özümsemiş, bilişim çağına uyumlu, kimya okuryazarlığı ve bilimsel süreç becerilerine sahip, gelişen bilim ve teknolojiyi yakından izleyen ve bu gelişmeleri öğrencilerine aktarabilen, öğrendiklerini günlük hayat ile ilişkilendirebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, kimya, toplum ve çevre arasındaki ilişkiye duyarlı, yeniliklere açık kimya öğretmenleri yetiştirmek.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında “kimya öğretmeni” olarak çalışabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu Dersler

179 AKTS

%75

Seçmeli Dersler

61 AKTS

%25

Toplam

240 AKTS

%100

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.phpgrp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan 240 AKTS'lik zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü geçerek 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ayhan Yılmaz

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: ayhany@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 8610

Fax: +90 312 297 8600

Adres: Hacettepe Üniversitesi, OFMA Bölümü Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 06800 Beytepe/Ankara

Web Adresi: http://www.kimegi.hacettepe.edu.tr