ELEKTRİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Ankara Sanayi Odası 1. OSB Meslek Yüksekokulu, Elektrik Programı; 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun 14 Mayıs 2013 tarih ve 180 sayılı kararı ile kurulmuştur. İkili öğretim olarak açılan programımız 2 yıllık ön lisans eğitimi vermektedir. Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Elektrik” ön lisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.

Elektrik programından mezun olan öğrenciler; sektörde elektrik enerjisi kullanarak faaliyet yapan tüm sektörlerde ayrıca enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

Öğrencilerimiz Elektrik Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik –Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik –Elektronik, Uzay Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Önlisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ: 5

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Elektrik Programı'na giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında (YGS-1) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak veya sınavsız geçiş başvurusu yapmış olmak gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Elektrik Programı'ndan ön lisans derecesi almak için en az 120 AKTS'yi başarılı ile tamamlamış olmak.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Elektrik Programı'na giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Elektrik birincil enerji kaynaklarından (Hidro, Nükleer, Termik, Rüzgar, Güneş, vd..) üretilebilen bir enerji taşıma sistemidir. Enerjiyi nerede ihtiyaç varsa oraya uygun ve etkili bir şekilde transfer edebilir ve istenilen enerji formuna çevrilerek ısıtma, soğutma gibi sistemler için kullanılabilir. Bu yüzden, elektrik gelecekte tıpkı günümüzde olduğu gibi en önemli enerji formu olacaktır.

Bu programın amacı, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım, fabrika tasarım projelerinin geliştirilmesi, çalışan sistemler ve ilgili diğer konuları öğretmektir.

Bu sayede, öğrencilerimizin elektrikle ilgili endüstri kollarında talep edilen kalifiye ve seçkin teknik personel olarak mezun edilmesi arzulanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Elektrik programından mezun olan öğrenciler; sektörde elektrik enerjisi kullanarak faaliyet yapan tüm sektörlerde ayrıca enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilirler. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilirler.

Öğrencilerimiz Elektrik Programından mezun olduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik –Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik –Elektronik, Uzay Mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini tamamlayabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İkili öğretim olarak açılan programımız 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. 1. sınıfın ve 2. sınıfın yaz döneminde haftada 5 işgünü olmak üzere 14 hafta, 2. sınıfın Güz ve Bahar döneminde haftada 2 işgünü olmak üzere 14 hafta staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür.

(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Elektrik Programı'ndan ön lisans derecesi almak için en az 120 AKTS'yi başarılı ile tamamlamış olmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Filiz ERCAN

filiz@hacettepe.edu.tr

(0312) 267 20 30

(0312) 267 30 20