TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, 2013 yılında Türkçe öğretmeni yetiştirmek amacıyla Türkçe Eğitimi Bölümü olarak kurulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http://www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Orta öğretimden yükseköğretime geçişte Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı(YKS) uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminde adaylara iki farklı test uygulanmaktadır. İlk aşamada YKS-Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci aşamada YKS-Alan Yeterlilik Testi (AYT) uygulanmaktadır. "Yükseköğretim kurumları Sınavı", orta öğretimi başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. Bu sınavda SÖZEL alandan yeterli puanı alabilen öğrenciler programda öğrenim görmeye hak kazanmaktadırlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.yok.gov.tr/content/view/476/ linkinden ulaşılabilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.yok.gov.tr/content/view/476/ linkinden ulaşılabilir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Türkçe öğretmenliği programı mezunları "Türkçe Öğretmeni" unvanı ile Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına Türkçe Öğretmeni olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız dershanelerde, eğitim materyalleri tasarım ve pazarlama, yayın kuruluşları gibi sektörlerde, yayın evlerinde, eğitsel materyal geliştiren iş yerlerinde, üniversitelerin akademik kadrolarında görev alabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Türkçe öğretmenliği lisans programı 4 yıllık bir programdır. Programdaki dersler Meslek Bilgisi (MB), Genel Kültür (GK) ve Alan Eğitimi (AE) derslerinden oluşmaktadır. Programın %49'unu Alan Eğitimi, %33'ünü Meslek Bilgisi ve %18'ini Genel Kültür dersleri oluşturmaktadır. Ayrıca öğrenciler toplam 32 kredi 60 AKTS'ye karşılık gelen 16 seçmeli ders almakla yükümlüdürler. Öğrencilerimiz bölüm dışından da ilgi ve yeteneklerine göre farklı fakülte ve yüksek okulların ve Hacettepe Konservatuarına bağlı Seçmeli Dersler biriminin derslerini de alabilmektedirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan "Değerlendirme Sistemi" tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http://www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program Başkanı: Prof. Dr. Nermin YAZICI

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Beytepe / ANKARA

Tel: 0 312 297 63 15 (Sekreterlik)

E-posta: nerminyazici@hacettepe.edu.tr

Bologna Koordinatörü: Prof. Dr. Nermin YAZICI

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Beytepe/ANKARA

Tel: 0 312 297 63 15 (Sekreterlik)

E-posta: nerminyazici@hacettepe.edu.tr