ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI(2018'DE 1.SINIFA BAŞLAYANLARDAN İTİBAREN)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı kurulduğu 1983-84 öğretim yılından itibaren öğrenci alarak lisans düzeyinde öğretimini sürdürmüştür. İlk mezunlarını 1986-87 öğretim yılında veren Anabilim Dalının halen kayıtlı 200 lisans öğrencisi bulunmaktadır, ayrıca lisansüstü program yürütülmektedir.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programının amacı, ülkemiz örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarına öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemini kavramış, bireye ve topluma duyarlı, mesleğinde temel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemiş, disiplinler arası çalışmaya, yeniliklere, farklı kültürlere açık nitelikli Almanca öğretmenleri ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Öğretimin Almanca yürütüldüğü lisans programı, dil, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Almanca dil edinimi; dil-kültür etkileşimi; edebiyat bilimi; çeviri; dil becerileri; dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama; sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle Almanca öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı geliştirmek amacıyla okullarda uygulamalı derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. D.Çiğdem Ünal

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

E-Posta: cunal@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 85 75

Fax: +90 312 297 61 19

Adres: Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, B-Blok, Kat: 3

Yabancı Diller Eğitimi Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Beytepe 06800 Ankara/Türkiye

Web Adresi: www.adea.hacettepe.edu.tr