ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI (İNG.)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı 1974 yılında başlamış ve ilk mezununu 1978 yılında vermiştir. Bölümümüze ÖSYM kanalıyla öğrenci alınmaktadır. Halen, 663 lisans ve 475 yüksek lisans ve doktora öğrencisi öğrenim görmektedir.

Bölümümüzün Devre ve Sistemler, Elektromanyetik Dalgalar ve Mikrodalga, Elektronik, Elektrik Makinaları, Elektrik Tesisleri, Kontrol Sistemleri ve Telekomünikasyon Anabilim Dalları bulunmaktadır.

Bölümümüzde öğretim ve araştırma konuları Haberleşme Sistemleri, Sinyal İşleme, Elektromanyetik ve Mikrodalga Teknikleri, Kontrol ve Kumanda Sistemleri, Bilgisayarlar ve Bilgisayar Ağları, Mikroelektronik, Biyomedikal Elektronik, Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri ana başlıkları altında yoğunlaşmıştır.

Öğrenciler ilk üç yıl Elektrik ve Elektronik Mühendisliği'nin temellerini oluşturan alanlarda dersler almakta, son yılda ise seçmeli dersler ile kendi belirlediği konularda uzmanlaşma olanağı bulmaktadırlar. Kuramsal derslerde konunun kuramsal altyapısı ve temelleri öğretilmekte, bu dersleri destekleyen laboratuvar derslerinde ise öğrencilerimiz öğrendiği bilgileri bire bir uygulama fırsatı bulmaktadır.

Bölümümüzün eğitim dili İngilizce'dir. İngilizce yeterlik sınavını aşamayan öğrencilerimiz bölümümüzde okumaya başlamadan önce hazırlık sınıfına devam etmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Aday öğrencilerimizin ÖSYM'nin her sene düzenlemiş olduğu ulusal sınavda MF-4 alanında yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin kabul şekli Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bölümümüzden lisans derecesini elde etmek için öğrencilerin aldıkları tüm zorunlu ve seçmeli derslerde başarılı olarak en az 240 AKTS'yi (en az 152 ulusal kredi) tamamlamış olması gerekmektedir. Tamamlaması gereken ders programı ektedir. Diğer koşullar için Hacettepe Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin Bölüm tarafından tanınması Hacettepe Üniversitesi, Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirlenen usullere göre yapılır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin farklı alanlarında bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip üstün nitelikli mühendisler yetiştirmek ve sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız özel sektörde ve kamuda kolaylıkla iş bulmakta, özellikle yüksek teknoloji şirketlerinde, araştırma ve geliştirme alanlarında tercih edilmektedirler. Halen pek çok mezunumuz kamu kurumlarının yanı sıra ASELSAN, HAVELSAN, TAI, ROKETSAN, Türk Telekom, vs. özel şirketlerde mühendis, TÜBİTAK'ın çeşitli enstitüleri, ulusal ve yurtdışı üniversiteler ile ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarında araştırmacı ve akademisyen olarak görev almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bölümde verilen tüm derslerin süresi bir dönemdir. Bazı derslerde önkoşul bulunmaktadır. Önkoşullu dersler ve önkoşulları Ders Bilgi Paketlerinde belirtilmiştir.

Bölümümüz lisans programı bölüm içi ve bölüm dışı dersler olarak sınıflandırılabilir. Bölüm dışı dersler üniversite çapında zorunlu olan

 • TKD 103 Türk Dili I, TKD 104 Türk Dili II,
 • AIT 203 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I, AIT 204 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II,
 • BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı

ile yine zorunlu olan

 • ING 111 Dil Becerileri I, ING 112 Dil Becerileri II,
 • MAT 123 Matematik I, MAT 124 Matematik II,
 • MAT 235 Mühendislik Matematiği I, MAT 236 Mühendislik Matematiği II,
 • FIZ 137 Fizik I, FIZ 140 Fizik II,
 • FIZ 103 Fizik Laboratuvarı I, FIZ 104 Fizik Laboratuvarı II,
 • KIM 127 Temel Kimya,
 • ECO 141 Ekonomiye Giriş,
 • MAN 252 Yönetime Giriş

dersleridir.

İlk yıl derslerinin çoğunluğu bölüm dışı zorunlu derslerden oluşmaktadır. Bölüm içi derslerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta alınanları zorunlu dersler, dördüncü sınıfta alınanları ise seçmeli derslerdir (ELE 401 ve ELE 402 dışında).

Programın ilk üç yılındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi , beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.

Bazı kuramsal derslere bir laboratuvar dersi de eşlik etmektedir. Bu durumda kuramsal ders ile bağlantılı laboratuvar dersinin birlikte alınması zorunludur.

Öğrencilerimiz toplamda 30 işgünü olmak üzere stajlarını ikinci ve üçüncü sınıfların arkasından gelen yaz aylarında yapmaktadır. Mezun olabilmek için en az 30 iş günü stajın başarıyla tamamlanması gereklidir.

Mezun olabilmek için en az 152 ulusal kredi ve en az 240 AKTS kredisi ders almak gereklidir.

Seçmeli derslerin toplam AKTS kredileri: 2. sınıfta minimum 4, 3. sınıfta minimum 3, 4. sınıfta minimum 54 olmak üzere toplam minimum 61 AKTS kredisidir. Toplam programın minimum 61/240=%25 AKTS kredisi seçmelidir.

Seçmeli derslerin toplam ulusal kredileri: 2. sınıfta minimum 3, 3. sınıfta minimum 2, 4. sınıfta minimum 28 olmak üzere toplam minimum 33 ulusal kredidir. Toplam programın minimum 33/152=%22 ulusal kredisi seçmelidir.

Üçüncü yarıyılda 4, beşinci yarıyılda 3 AKTS olmak üzere iki "alan dışı seçmeli ders" alınır. Alan dışı seçmeli derslerin tüm seçmeli dersler içindeki oranı 7/61=%11'dir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı'ndan mezun olmak için ekte verilen ders programına uygun olarak en az 240 AKTS (152 ulusal) krediyi başarıyla tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Birsen Saka

Bölüm Başkanı

E-Posta: info@ee.hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-2977000

Fax: +90-312-2992125

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Müh.Böl., Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://www.ee.hacettepe.edu.tr