AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi adıyla kurulmuştur. Dünyadaki benzer örneklerinde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak Bölümün adı 1999 yılında Ev Ekonomisi, 2005 yılında ise Aile ve Tüketici Bilimleri olarak değişmiş, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünün misyonu, alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli bir öğretim kadrosu ile; kişi, aile, kurum ve dolayısıyla toplumun yerel, ulusal ve evrensel düzeyde arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla:

 • Kişi ve ailelerin sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi ve geliştirilmesini bilen, konu ile ilgili problemlere çözüm yolları üreten,
 • Kurumların amaçlarına ulaşması için kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına katkı veren,
 • Tüketicileri rasyonel tüketici davranışları, sorunları ve çözüm yolları konusunda aydınlatan, tüketici tercihlerini üreticilere ileten

nitelikli elemanlar yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

Bu misyon doğrultusunda Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü lisans programı Bologna süreci kapsamında yenilenmiştir. Yeni program oluşturulurken mezun ve ogrenimine devam eden öğrenci görüşleri, paydaşların görüşleri, sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak ihtiyaç analizi yapılmıştır. Yapılan ihtiyaç analizi göz önüne alınarak program yeterlilikleri oluşturulmuş ve program yenilenmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Lisans Programı, lise ve dengi meslek liseleri çıkışlı, Lisans Yerleştirme Sınavından aldıkları TM-3 puanı ile bölüme girmeye hak kazanmış öğrencilere mesleki eğitim-öğretim sağlamaktadır. Eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık sınıfı isteğe bağlıdır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Lisans programında mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2,0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir. http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması; dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında On lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Cift Ana Dal, Yan Dal Ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Ilişkin Yönetmelik" (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/) kapsamında gerçekleştirilmektedir. Programların eğitim planlarında yer alan İngilizce ve Bilgisayar dersi için, akademik dönem başlarında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten beklenen yeterliliği sağlayan öğrenciler yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümünün misyonu, alanında yüksek düzeyde donanıma sahip nitelikli bir öğretim kadrosu ile; kişi, aile, kurum ve dolayısıyla toplumun yerel, ulusal ve evrensel düzeyde arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamaya yardımcı olmak amacıyla:

 • Kişi ve ailelerin sahip olduğu insansal ve materyal kaynakların yönetimi ve geliştirilmesini bilen, konu ile ilgili problemlere çözüm yolları üreten,
 • Kurumların amaçlarına ulaşması için kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılmasına katkı veren,
 • Tüketicileri rasyonel tüketici davranışları, sorunları ve çözüm yolları konusunda aydınlatan, tüketici tercihlerini üreticilere ileten

nitelikli elemanlar yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Aile ve Tüketici Ekonomistinin temel hedefi, birey, aile ve kurumların, dolayısıyla toplumun fiziksel, ekonomik ve psiko-sosyal gereksinimlerini ve mevcut insansal ve materyal kaynaklarını dikkate alarak, yaşam koşullarının daha sağlıklı, güvenli ve doyurucu hale getirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla araştırma, planlama, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini sunmaktır.

Aile ve Tüketici Bilimleri Lisans Programı mezunlarımız, konu alanı kişi ve ailelerin yaşam kalitesini yükseltmek olan, yetişkin eğitimi veren, tüketicinin faal korunmasına ve eğitimine yönelik çalışmalar yapan, sağlıklı ve verimli bir çevre oluşturmayı hedefleyen, çeşitli kamu, özel kurum ve kuruluşlarda; aile yaşantısı eğitimi, tüketici eğitimi ve korunması, fiziksel çevre ve yönetimi alanlarında görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri (ATB) Lisans Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda 176 AKTS'lik zorunlu, 82 AKTS'lik ise bölüm içi seçmeli ders bulunmaktadır. Zorunlu dersler programın %68'ini, seçmelidersler ise %32'sini oluşturmaktadır.

Öğrencinin ATB Lisans Programından mezun olabilmesi için, 176 AKTS zorunlu ders ve 64 AKTS seçmeli ders alarak, toplam 240 AKTS'yi tamamlaması gerekmektedir. Diğer bir deyişle öğrenci mezun olabilmek için alması gereken kredinin %73'ünü zorunlu derslerden, %27'sini ise seçmeli derslerden tamamlayacaktır.

Öğrenci 64 AKTS'lik seçmeli dersin en az 40 AKTS'si bölüm içi seçmeli derslerden almak zorundadır. Seçmeli dersler, ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir.

ATB Lisans Programında 1 AKTS, 30 iş yüküne karşılık gelmektedir.

ATB Lisans Programında önkoşullu 5 ders bulunmaktadır. Buna göre,

 • ATB 320 kodlu dersi almak için, ATB 349 kodlu dersin,
 • ATB 350 kodlu dersi almak için, ATB 329 kodlu dersin,
 • ATB 362 kodlu dersi almak için, ATB 339 kodlu dersin,
 • ATB 452 (01-11) kodlu dersi almak için, ATB 451 (01-11) kodlu dersin,
 • ATB 454 (01-12) kodlu dersi almak için, ATB 453 (01-12) kodlu dersin,

başarılmış olması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma “Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,6429/kanun-ve-yonetmelikler.html) uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları” nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Arzu ŞENER

Bölüm Başkanı

E-Posta: atb@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 (312) 297 63 50

Fax: +90 (312) 297 63 53

Adres: Hacettepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara

Web Adresi: www.atb.hacettepe.edu.tr