FRANSIZCA MÜTERCİM - TERCÜMANLIK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Lisans Programında, öğrenciler, Fransızca çeviri eğitiminin (tek dilli eğitim) yanı sıra ikinci bir yabancı dilden de çeviri eğitimi (iki dilli eğitim) alabilirler. Seçecekleri ikinci dil, bölümümüzde açık olan diğer Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dallarında verilen eğitimle sınırlıdır. Öğrenciler, ayrıca, yazılı ve sözlü çeviri uzmanlığı alanlarında uzmanlaşma olanağına sahiptirler.


D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin DİL puan türü ile öğrenci kabul edilir. Eğitime başlamadan önce yapılacak Fransızca Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliği uyarınca Fransızca hazırlık eğitimi almak zorundadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

FRANSIZCA MÜTERCİM - TERCÜMANLIK PROGRAMI - Lisans Derecesi

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında ilgili yabancı dilden gerekli puanı elde etmiş öğrencilerdir. Yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı olduğu derslerinin eşdeğerliliği Hacettepe Üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Lisans Programı, geniş bir genel kültüre sahip, anadilini ve çalışma dillerini etkili kullanabilen, bu dilleri konuşan toplulukların kültürlerini yakından tanıyan ve çeviribilim yaklaşımlarına, bilgi ve çeviri teknolojilerine, kalite bilincine hakim, uzmanlaştığı alanlarda sözlü ve yazılı çeviri becerisine sahip, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme bilinciyle hareket eden, bilimsel düşünme ilkelerini benimseyen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, farklı düşünce ve kültürlere açık, insana ve çevreye saygılı, topluma ve mesleki etik ilkelerine duyarlı çevirmenler yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları hem devlet kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde çalışabilmektedirler. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, TRT, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı gibi devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörde çeviri büroları, görsel ve yazılı basın organları, turizm ve yayıncılık işletmeleri, ithalat ihracat şirketleri gibi faaliyet alanlarında da istihdam olanağı yüksektir

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenciler, ilgi alanlarına göre ve gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde, sözlü çeviri derslerini alarak sözlü çeviri alanında ilerleyebilirler.

Sözlü çeviri uzmanlığı için ilgili derslerin ön koşulları aşağıda belirtilmiştir:

FMT 306 Ardıl Çeviri (Önkoşul: FMT 315 Sözlü Çeviriye Giriş dersinden başarılı olmak)

FMT 435 Andaş Çeviri I (Önkoşul: FMT 306 Ardıl Çeviri dersinden başarılı olmak)

FMT 439 Konferans Çevirmenliği I (Önkoşul: FMT 306 Ardıl Çeviri dersinden başarılı olmak)

FMT 436 Andaş Çeviri II (Önkoşul: FMT 435 Andaş Çeviri I dersinden başarılı olmak)

FMT 440 Konferans Çevirmenliği II (Önkoşul: FMT 439 Konferans Çevirmenliği I dersinden başarılı olmak)

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmiş olmaları ve aşağıda yer alan kredileri tamamlamış olmaları gerekir.

Tek dilli program (FMT) : 138 kredi /240 AKTS

İki dilli program (FMT-İMT veya FMT-AMT): 138 kredi /240 AKTS

Mezuniyet için, öğrencilerin, zorunlu stajlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Zorunlu staj, Mütercim Tercümanlık Bölümünün Staj Yönetmeliği'ne göre yapılır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Mütercim-Tercümanlık Bölümü Başkanı: Prof. Dr. Mümtaz Kaya

Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Zeynep Oral

mumtazkaya@hacettepe.edu.tr

a.zeynep.alp@gmail.com

(312) 297 83 75

Adres:

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Beytepe Kampüsü-ANKARA