PİYANO PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
1924'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin ilk bölümlerinden olan Piyano Bölümü, kurucu öğretmenleri arasında Ulvi Cemal Erkin, Ferhunde Erkin, Fuat Turkay ve Mithat Fenmen gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk piyanistleri yetiştirmiştir. 1982 Yılında H.Ü. ye bünyesine dahil olmuştur. Piyano Anasanat Dalı bünyesinde Piyano, Arp ve Gitar Sanat Dalları İlköğretim, Lise, Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik programlarını yürütmektedir. Uluslararası düzeyde yetiştirdiği sanatçılarla, gerek akademik gerekse uygulamalı alanlarda, müziğin her dalında hizmet vermektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilme aşamasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Lisans Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.konser.hacettepe.edu.tr/piyano_sanat_dali_lisans_yonerge.doc). Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Bu programdan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 130, AKTS kredi toplamı ise 240‘tır.


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki öğrenmelerin tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Piyano Anasanat Dalı Lisans programının amacı, üniversite ve sanat kurumlarında görev alacak, alanında gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri birleştirerek, piyano repertuarının her döneminden eserleri uluslararası seviyede icra eden piyanistler yetiştirmektir. Sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık sanatçıları topluma kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

  1. Mezunların Mesleki Profili
Piyano Anasanat Dalı lisans programı mezunları, müzik fakültelerinde, konservatuvar ve/veya dengi kurumlarında eğitmen, (okutman), korrepetitör olarak; Opera, Bale ve Tiyatro sanatlarının devlet kurumlarının yanı sıra bu sanat dallarıyla ilgili özel kurumlarda repetitör olarak, orkestralarda ise piyanist olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar her yaştan öğrencilere piyano eğitmenliği yapabilirler. Bir mezun sanat yaşamına bir konser piyanisti olarak devam edebilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  1. Öğretim Programının yapısı
Bu programda; 15'i üniversite zorunlu dersleri olmak üzere, toplam 143 ulusal kredilik zorunlu ders verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 113 ulusal krediyi tamamlamak üzere, en az 30 ulusal kredilik seçmeli ders almalıdır. Piyano Sanat Dalı'nda toplam 6 yerel kredilik seçmeli ders mevcuttur. Seçmeli dersler, Piyano Sanat Dalı'ndan alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Üniversite'nin diğer bölümleri ve üniversite ortak havuzundan da alınabilmektedir.

Programın sahip olduğu toplam 240 AKTS kredisinin 180'i (%75) zorunlu derslere ait olup 60'ı (%25) seçmeli dersleri kapsamaktadır. Programın dersleri dönemliktir.

Yukarıda belirtilen derslerin başarı değerlendirmesinde %40 ara sınav, %60 genel sınav notu esastır. Ancak komisyon notu 70 (B3) olmayan öğrencinin ara sınav notu değerlendirmeye alınmaz. Okulumuzdaki mesleki eğitim bire bir ders yapma sistemine dayalıdır. Öğrencilerin sınav değerlendirmeleri, ilgili sanat dalının hocalarından oluşturulan bir komisyon önünde canlı icra sonucunda gerçekleşir. Genel sınav komisyon notu, ulusal ve uluslararası tüm emsal kurumlarda esas alınarak uygulanmaktadır. Bu sebeple ara sınav notunun değerlendirmeye katılması için, genel sınavda Komisyon tarafından uygun görülen başarı notunun en az 70 (B3) olması gerekmektedir.

Programdaki dersler, daha çok uygulamalı nitelikte olup, öğrenciye, Piyano alanında temel teşkil edecek bilgi ve becerileri vermekte; teorik dersler ise sekiz yarıyıla dağıtılarak piyanonun tüm alt disiplinlerine yönelik mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

  1. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

  1. Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri
Prof.Binnur Ekber (Piyano Anasanat Dalı Başkanı)

Telefon: 05322573238

E-Posta: binnurekber@hotmail.com