BANDO ŞEFLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Cumhuriyet döneminde bando şeflerinin yetiştirildiği ilk örgün eğitim kurumu Musiki Muallim Mektebi'dir. 1455 sayılı yasanın 1059 nolu talimatnamesi gereğince 1929'dan itibaren Milli Savunma Bakanlığı adına Musiki Muallim Mektebi'nde bando şefi yetiştirilmeye başlamıştır. Kurucuları arasında Osman Zeki Üngör, Veli Kanık ve İhsan Servet Künçer vd. yer almışlardır.4 Temmuz 1934 tarih ve 2743 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu ve 24 Mayıs 1940 tarih ve 4517 sayı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Devlet Konservatuvarı Kanunu gereğince aynı çerçevede bando subayı yetiştirilmeye devam edilmiştir. 6 Mayıs 1936'da bakır çalgılar, kamışlı çalgılar, vurmalı çalgılar ve piyano branşlarında, beş yıllık temel eğitimden sonra lise denkliğindeki yedi yıllık öğretim süresi öngörülen bando subayları, şeflik eğitimi almamışlardır.Milli Savunma Bakanlığı ile Ankara Devlet Konservatuvarı arasında hazırlanan protokolle (sonradan 20 Ağustos 1965 tarih ve 12080 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik hükümlerine göre) ilk defa Konservatuvar Bando şefliği Bölümü'ne öğrenci alınmaya başlamıştır. 1965 tarihinde yürürlüğe giren ilgili yönetmelik hükümlerine göre, daha önceki dönemlerde Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ile Piyano bölümlerinde, beş yıllık temel eğitimden sonra yedi yıl olarak uygulanan bando şefliği eğitimi, bu defa Bando Şefliği Bölümü'nde üç yıl orta (lise), iki yıl yüksek devre olmak üzere toplam beş yıl olarak belirlenmiştir. Ankara Devlet Konservatuvarı Bando Şefliği Bölümü'ne 1963 yılından itibaren sınavla öğrenci alınmıştır.1975 yılında Genelkurmay Başkanlığı, Kültür Bakanlığı ve Ankara Devlet Konservatuvarı yetkilileri ile hazırlanan protokol gereğince ve daha önceki yönetmelik hükümlerine göre 1975-1976 Öğretim yılında Askeri Mızıka Hazırlama ve Sınıf Okulu öğrencilerinden hazırlama (Lise) kısmını bitirenlerden sınavla öğrenci alınmıştır.Devlet Konservatuvarı yönetmeliğinin 5. ve 18. maddeleri, 20 Haziran 1979 tarih ve 16672 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişikliklerle Konservatuvar Bando Yönetimi Dalı'nın orta devre sınıfları (Lise dönemi) kaldırılmış ve yüksek devre dört yıla çıkarılmıştır. 1982'de çıkarılan 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 1983'te onun yerini alan 2809 Sayılı Kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber Ankara Devlet Konservatuvarı, üniversiteler kapsamına (Hacettepe Üniversitesi kapsamına) alınmıştır. Bu dönemde Prof.Hikmet ŞİMŞEK, Prof.Sabahattin KALENDER, Prof. Muammer SUN, Prof. Muzaffer ARKAN, Prof. İstemihan TAVİLOĞLU ve Doç. Özkan DİZMEN, Yard. Doç. Turgay ERDENER gibi değerli hocalar Bando Şefliği Sanat Dalı Programında ders vermişlerdir.Bando şefliği eğitimi, günümüzde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı'nda Bando Şefliği Sanat Dalı Başkanı Doğan ÇAKAR'ın Yönetiminde Türk Silahlı Kuvvetleri ( Kara, Deniz, Hava ve Jandarma ) bandolarına şef yetiştiren tek örgün eğitim kurumu olmanın onuru ve sorumluluğu ile nitelikli, seçkin öğretim üye ve elemanları ile aralıksız sürdürülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a kabul edilebilmek için lise mezunu (Müzik) olmak gerekir. Programa özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

Kayıt Kabul Koşulları için Bando Şefliği Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Yönergesi geçerlidir. http://www.konser.hacettepe.edu.tr/files/yonergeler/bando.doc

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/)

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Bando Şefliği Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 135, AKTS kredi toplamı ise 240'tır. (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

15.08.2012 tarihli senato kararları gereği sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. (http://www.hacettepe.edu.tr/TR,579/senato-kararlari%2015.08.2012)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ordumuzun moral kaynağı ve coşkulu sesi bandolarımızın eğitici ve yönetici kadrosunu oluşturan bando şeflerini yetiştirmektir. Bu anlamda kendisi ile barışık, sanat ve bilim etiği ile cumhuriyet değerlerini özümsemiş, çağdaş dünya ile bireysel tersliklere düşmeyen, güler yüzlü ve programlı, çalışmaktan mutluluk duyan, her gün yeteneklerini geliştirme, bilgi ve becerilerini, deneyimlerini arttırma çabalarını sürdürme, bilim, teknik ve sanatta, özellikle müzikteki konu alanı ile ilgili yenilikleri izleyerek uzmanlık alanındaki becerilerini, niteliklerini daima arttırarak geliştirme arzusu duyan, alanında yürüttüğü, ürettiği sanatsal ve bilimsel çalışmalarla kültürel çevreye katkıda bulunan bando şefleri ve müzik eğitimcileri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları Türk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz, Hava ve Jandarma bandolarında şef ve yardımcı şef olarak görevlendirilmektedir. Bando Okulları Komutanlığı Meslek Yüksek Okulu ve Lisesinde de meslek dersleri öğretmenleri olarak görevlendirilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğretim Programının Yapısı

Bu programda 15'i Hacettepe Üniversitesi zorunlu dersleri olmak üzere toplam 128 ulusal kredilik zorunlu ders verilmektedir. Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için asgari 150 yerel krediyi tamamlaması ve 22 yerel kredilik seçmeli dersleri alması gerekir. Programda 21 yerel kredilik seçmeli ders bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

15.08.2012 tarihli senato kararları gereği sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. http://www.hacettepe.edu.tr/TR,579/senato-kararlari%2015.08.2012

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm)

15.08.2012 tarihli senato kararları gereği sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili bazı değişiklikler yapılmıştır. http://www.hacettepe.edu.tr/TR,579/senato-kararlari%2015.08.2012

Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 135 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

Doç. Metin MUNZUR Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı.

Doğan ÇAKAR Bando Şefliği Sanat Dalı Başkanı. (cakardogan@yahoo.com)