GRAFİK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi, Güzel sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, 2809 sayı ile kanunlaşan 20.07. 1982 tarih ve 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname?nin 28.03.1983 tarihinde yürürlüğe girmesiyle kurulmuş; 1983-1984 eğitim-öğretim yılında Uygulamalı Sanatlar Bölümü?ne bağlı Grafik Anasanat Dalı olarak ilk lisans öğrencilerini alarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Aynı yıl yüksek lisans ve sanatta yeterlik / doktora programlarını da açan Grafik Anasanat Dalı, halen bu programlarını sürdürmekte; Türkiye?nin birçok üniversitesine akademisyen ve ulusal-uluslar arası düzeyde tanınmış grafik tasarımcılar yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir.

Grafik Bölümü, eğitim-öğretim programı süresince grafik tasarımcısı ve sanatçı adayı öğrencilerini, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, toplumun estetik değerlerini sanat ve grafik tasarım yoluyla geliştiren tasarımcılar olarak yetişmelerini amaçlar.

Basın, yayın, yayım, iletişim ve tanıtım sektöründeki gelişmeler ile iletişim araçları ve teknolojilerindeki çeşitliliğe koşut olarak grafik tasarımın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Gelişmelere koşut olarak eğitim programlarını, ders izlencelerini sürekli yenileyen Grafik Bölümü masa üstü yayımcılıktan televizyon jeneriklerine, video kurguya, ambalaj grafiğinden, kurumsal kimlik tasarımına, animasyona, etkileşimli ortam / web / portal tasarımına, bütün iletişim ve tanıtım tasarımları alanında özgün tasarımcılar olarak çalışacak yetkin bireyler yetiştirmeyi ilke edinir.

Grafik Bölümü'nün lisans programı, kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır.
Öğrenciler dört yıl süresince gerek kuramsal gerekse uygulamalı atölyelerde yaratıcılığa ve teknik yeterliliğe yönelik olarak aldıkları eğitim boyunca grafik tasarımın çeşitli disiplinlerinde uzmanlaşmaktadırlar. Grafik Bölümü?nde tasarım ve uygulama atölyelerinin yanı sıra, bilgisayar, animasyon, yeni medya, desen, fotoğraf, video grafik atölyeleri bulunmaktadır.

Lisans programından grafik tasarımcısı olarak mezun olan öğrencilerimiz
reklamcılık, televizyon, oyun sektörü, sanat yönetmenliği, web tasarımcısı, illüstrasyon, canlandırma, fotoğraf, masaüstü yayıncılık, interaktif medya gibi güncel endüstrinin çeşitli alanlarında yaratıcı tasarımcılar olarak çalışabilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Grafik Bölümü Lisans Programı?na giriş için Lise eğitimini tamamlamış veya
yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında yeterli puanı alarak Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı?nı başarmış olmak gereklidir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Grafik Tasarım alanında Lisans derecesi almak için 240 AKTS'yi (141 ulusal kredi) başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. Lisans derecesi almak için gereken 141 krediyi toplam 8 yarıyılda zorunlu ve seçmeli derslerle tamamlaması gerekir.
Bu koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin Yatay Geçiş, Dikey Geçiş veya Ders Muafiyeti ile ilgili koşullar ve kurallar
8.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8, 9 ve 10. maddelerinde tanımlanmıştır.

Öğrenciler, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerin tanınması ve eşdeğerliğinin yapılması akademik bölüm kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca ulusal ve uluslararası öğretim değişim programları ile öğrencilerin yurtiçi veya yurtdışındaki alacakları dersler ve bu derslerin eşdeğerleri Bölüm Erasmus Koordinatörleri tarafindan belirlenir. Bu konularda detaylı bilgi Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 21. ve 35. maddelerinde tanımlanmıştır.Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin Yatay Geçiş, Dikey Geçiş veya Ders Muafiyeti ile ilgili koşullar ve kurallar
8.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin 8, 9 ve 10. maddelerinde tanımlanmıştır.

Öğrenciler, diğer üniversitelerden ders alabilir ve bu derslerin tanınması ve eşdeğerliğinin yapılması akademik bölüm kurulu tarafından belirlenir. Ayrıca ulusal ve uluslararası öğretim değişim programları ile öğrencilerin yurtiçi veya yurtdışındaki alacakları dersler ve bu derslerin eşdeğerleri Bölüm Erasmus Koordinatörleri tarafindan belirlenir. Bu konularda detaylı bilgi Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin 21. ve 35. maddelerinde tanımlanmıştır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Grafik Bölümü, eğitim-öğretim programı süresince grafik tasarımcısı ve sanatçı adayı öğrencilerini, çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı, yaratıcı, kültürlü, toplumun estetik değerlerini sanat ve grafik tasarım yoluyla geliştiren tasarımcılar olarak yetişmelerini amaçlar.

Grafik tasarımcısı olarak mezun olacak öğrencilerini, masa üstü yayımcılıktan televizyon jeneriklerine, video kurguya, ambalaj grafiğinden, kurumsal kimlik tasarımına, animasyona, etkileşimli ortam / web / portal tasarımına, bütün iletişim ve tanıtım tasarımları alanında sanat yönetmeni, özgün tasarımcılar olarak çalışacak yetkin bireyler yetiştirmeyi ilke edinir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Grafik Bölümü Lisans mezunları kamu sektöründe, özel şirketlerde, reklam ajanslarında, yayınevi ve matbaalarda grafik tasarımcı, reklam ve tanıtım fotoğrafçısı, illüstratör, web tasarımcısı ve arayüz tasarımcısı olarak, çalışabilir, televizyon ve yayın sektöründe hareketli grafik, jenerik tasarımları yapabilir, canlandırma ekiplerinde storyboard çizeri veya animatör olarak yer alabilirler. Oyun endüstrisinde konsept tasarımcı, karakter tasarımcısı ve çizer olarak meslek sahibi olabilir, dokunmatik medyalar icin hazırlanan uygulamalar için arayüz tasarımları yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Grafik Bölümü Lisans programında dersler zorunlu ve seçmeli olarak gruplara ayrılır. Öğrenciler bölüm içinden aldıkları dersler dışında, diğer bölüm ve fakültelerden de alanlarına yönelik katkı sağlayacak havuz derslerinden alabilmektedir. Bölüm içinde ayrıca zorunlu seçmeli ve uzmanlık alanlarına yönelik seçmeli dersler açılmaktadır. Birinci ve ikinci sınıfta ön koşullu dersler bulunmaktadır. İlk iki sene zorunlu ve ortak zorunlu dersler yoğunluktadır, üçüncü ve son yıl zorunlu derslerin yanısıra bölüm seçmeli dersleri seçilmektedir. Güz döneminde tek kodlu, Bahar döneminde çift kodlu dersler seçilebilmektedir. Program uygulama ağırlıklı bir program olmakla birlikte, kuramsal dersler de bulunmakta; bazı derslerde uygulama ve kuramsal krediler bir arada verilmekte ve tum derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Öğrencilerin hak ve sorumlulukları Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek Lisans Programı?ndan mezun olabilmek için 120 AKTS?lik ders ve gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama, gösterim vb. bir tasarım etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlayacakları yazılı raporu teslim etmeleri ve tez savunma sınavını başarmaları gerekmektedir.
Sanatta Yeterlik Programı?ndan mezun olabilmek için 240 AKTS?lik ders ve gerçekleştirebilecekleri sergi, proje, tasarım, uygulama, gösterim vb. bir tasarım etkinliği ile bu etkinlik kapsamında hazırlayacakları yazılı raporu teslim etmeleri ve tez savunma sınavını başarmaları gerekmektedir.
Bu koşullar 23 Kasım 2012?de Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmiştir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. İncilay Yurdakul

Bölüm Başkanı – Bölüm Bologna Sorumlusu

E-Posta: incilay@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 8825

Fax: +90 312 297 6189

Adres: Grafik Bölümü - Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe Yerleşkesi, Beytepe - Ankara

Web Adresi: http://www.gsf.hacettepe.edu.tr/grafik/index.html