ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı kurulduğu 1983-84 öğretim yılından itibaren öğrenci alarak lisans düzeyinde öğretimini sürdürmüştür. İlk mezunlarını 1986-87 öğretim yılında veren Anabilim Dalının halen kayıtlı 200 lisans öğrencisi bulunmaktadır, ayrıca lisansüstü program yürütülmektedir.

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programının amacı, ülkemiz örgün ve yaygın eğitim-öğretim kurum ve kuruluşlarına öğretmenlik mesleğinin toplumdaki önemini kavramış, bireye ve topluma duyarlı, mesleğinde temel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemiş, disiplinler arası çalışmaya, yeniliklere, farklı kültürlere açık nitelikli Almanca öğretmenleri ve araştırmacılar yetiştirmektir.

Öğretimin Almanca yürütüldüğü lisans programı, dil, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır. Almanca dil edinimi; dil-kültür etkileşimi; edebiyat bilimi; çeviri; dil becerileri; dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama; sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle Almanca öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, öğretmenlik mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı geliştirmek amacıyla okullarda uygulamalı derslere katılır ve öğrenimlerinin son döneminde staj yaparlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile öğrenci alınan lisans programına LYS-Almanca sınavını başaran adaylar kabul edilir ve bütün öğrenciler Almanca muafiyet sınavına girerler. Sınavda başarılı öğrenciler, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Programının 1. yılına başlarlar. Başarısız olanlar ise, bir yıl Almanca Hazırlık Eğitimi alırlar.

Daha detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı nın web sayfasında yer alan yönetmeliğe bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

Daha detaylı bilgi için T. C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi nin web sayfasına bakınız: http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20130503.html

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Lisans programında öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 240 AKTS kredisine karşılık ders almaları ve 4.00 üzerinden 2.00 genel akademik ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı nın web sayfasında yer alan yönetmeliğe bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce başka bir üniversitede okumuş ve Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans programına kayıt yaptırmış öğrenciler, ayrıldıkları üniversitede alınan dersin içeriğinin, Alman Dili Eğitimi lisans programında okutulan dersin içeriğine uygun olması ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda bazı derslerden muaf tutulabilir.

Daha detaylı bilgi için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı nın web sayfasında yer alan yönetmeliğe bakınız: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, mesleğinin toplumdaki önemini kavramış, bireye ve topluma duyarlı, mesleğinde temel bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, etik değerleri özümsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemiş, disiplinler arası çalışmaya, yeniliklere, farklı kültürlere açık Almanca öğretmenleri ve araştırmacılar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı mezunları okullarda, dil kurslarında Almanca öğretmeni; üniversitelerde okutman, araştırma görevlisi; kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında memur, çevirmen gibi iş bulabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Alan Bilgisi Dersleri

137 AKTS

%57,083

Meslek Bilgisi Dersleri

26 AKTS

%10,83

Ortak Zorunlu Dersler

16 AKTS

%6,666

Seçmeli Alan Dersleri*

55 AKTS

%22,91

Seçmeli Alan Dışı Dersleri*

6 AKTS

%2,5

Toplam

240 AKTS

%100

*Seçmeli Alan derslerinin dönemleri öğretim programlarında belirtilmiştir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Öğrenciler, dönem içinde yapılan çalışmalar ya da sınavlar dışında dönem sonunda bir final sınavına tabi tutulur. Her dönem en az bir ara sınav yapılır. Her dersin başarı değerlendirmesi, web sitesinde ilan edilen öğretim programlarında bulunur. Sınav tarih ve yerleri, Anabilim Dalının panosunda ve web sitesinde ilan edilir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y-dir=-file=lisans_20070502_1520-filetype=html-submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, lisans öğretim programında sunulan 240 AKTS kredisine karşılık ders almaları ve başarmaları; genel not ortalamalarının 4.00 üzerinden 2.00 olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç.Dr. D.Çiğdem Ünal

Alman Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı

E-Posta: cunal@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 85 75

Fax: +90 312 297 61 19

Adres: Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi, B-Blok, Kat: 3

Yabancı Diller Eğitimi Eğitimi Bölümü

Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Beytepe 06800 Ankara/Türkiye

Web Adresi: www.adea.hacettepe.edu.tr