GIDA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

1976 yılında kurulan ve ilk mezunlarını 1980 yılında vermeye başlayan Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 1982 yılından beri Gıda Bilimi Anabilim Dalı ve Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalında eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümde yürütülen lisans programında ilk yıl verilen temel bilim derslerinin yanı sıra yoğun temel mühendislik dersleri ve teknoloji dersleri programı uygulanmaktadır. Öğretim dili Türkçe olup derslerin 1/3'ü İngilizce aktarılmakta ve 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir. Bölümde öğretim ve araştırma faaliyetleri, 6 derslik ile yeterli donanıma sahip 4 genel ve 12 araştırmaya yönelik laboratuvarda, 37 akademik ve 9 idari personel ile yürütülmektedir. Kurulduğundan beri 4 yıllık lisans eğitimi veren bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Programı çerçevesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretim uygulamaları yürütülmektedir. Bölümümüz mezunları “Gıda Mühendisi” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve ulusal üniversite sınavında (LYS) sayısal alanda yeterli puanı almış olmak gerekmektedir (http://www.osym.gov.tr). Gıda Mühendisliği Bölümü, LYS MF-4 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Gıda Mühendisliği alanında lisans derecesi almak için 240 AKTS'yi başarı ile tamamlamış olmak ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Gıda Mühendisliği Bölümü'ne giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak gerekmektedir.Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullar yerine getirilmelidir. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Türk gıda endüstrisinin lider kadrosunu oluşturacak, dünya standardında bilim, teknoloji ve mühendislik bilgileriyle donanmış, aydın ve dürüst mezunlar yetiştirmek; hem yetiştirdiği gıda mühendisleriyle, hem de yapılan bilimsel araştırmalarla ülkemizde olduğu kadar, dünyadaki üniversitelerle de yarışacak akademik düzeyi yakalamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölüm mezunları; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında, üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Gıda Mühendisliği programında derslerin %75'i zorunlu %25'i seçmeli olarak, seçmeli derslerin ise %25'i teknik olmayan, %75'i teknik seçmeli olarak dağılım göstermektedir. Zorunlu derslerin % 8,5'i üniversite zorunlu dersleri arasında yer almaktadır. Bölümde yürütülen lisans programında ilk yıl verilen temel bilim derslerinin yanı sıra yoğun temel mühendislik dersleri ve teknoloji dersleri programı uygulanmaktadır. Eğitim süresince öğrencilerimizin 30 işgünü staj yapmaları zorunlu olup, öğrencilerimiz gıda işletmelerinde ve kalite kontrol laboratuvarlarında endüstri stajı yapmaktadırlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşullara uygun olarak yürütülür. (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet için öğrencinin Gıda Mühendisliği programının öngördüğü bütün dersleri, uygulamaları ve stajları, H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlaması, 136 kredi olarak belirlenen toplam kredi miktarını tamamlaması, en az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlaması ve bu yönetmeliğin 29. maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olması gerekmektedir (http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/onlisanslisansyonetmelik.pdf).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Halil Vural

Bölüm Başkanı

E-Posta: ghalil@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 71 00

Fax: +90 312 299 21 23

Adres: Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Beytepe

Web Adresi: www.food.hacettepe.edu.tr