AKTÜERYA BİLİMLERİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü ve bu bölüme bağlı olarak Aktüerya Bilimleri Anabilim Dalı 20 Haziran 2000 tarihinde kurulmuştur. Ülkemizde bir fakülte bünyesinde bu dalda kurulan ilk bölüm olan Aktüerya Bilimleri Bölümü'nün amacı aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar, finans gibi temel bilgiler ile sosyoloji, psikoloji, felsefe gibi sosyal bilim bilgileriyle donatılmış ve bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları bağımsız olarak çözebilecek aktüerya bilimcileri yetiştirmektir.

Aktüerya; insanların doğum, ölüm, evlilik, hastalık, kaza, sakatlık, emeklilik gibi yaşamını; yangın, fırtına, deprem, sel, hırsızlık, dolandırıcılık gibi mal varlığını etkileyen rasgeleliğe bağlı öngörülemeyen olaylarla ve bu olayların oluşumunun finansal etkileriyle ilgilenir. Aktüerya bilimcileri bu tür olayların oluşma riskini analiz etmek, olasılıklarını tahmin etmek ve bu olayların finansal etkilerini hafifletici güvenlik programları oluşturmak üzere eğitilirler.

Aktüerlik mesleği Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ücret, prestij ve iş tatmini açısından ilk on meslek içinde yer almaktadır. H.Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü'nü bitiren öğrenciler sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer ünvanını da alabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Lisans programı için ÖSYM tarafından yapılan sınav sonucuna göre elde edilen başarı belgesi ve lise diploması ile her yıl üniversite tarafından ilan edilen belgeler istenmektedir.

Güncel bilgiler için H.Ü. Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ni Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sayfasını ziyaret ederek inceleyiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Aktüerya Bilimleri Bölümü Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir, bkz. D.8. Öğretim Programının Yapısı ve H.Ü Önlisans,Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yatay/Dikey Geçiş ve değişim öğrencileri için ders muafiyetleri H.Ü Önlisans,Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilmiştir. Ayrica ders eşdeğerlikleri ise bölüm tarafından belirlenir ve Fen Fakültesi tarafından onaylanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Aktüerya Bilimleri Programı'nın amacı; aktüerya, istatistik, matematik, sigortacılık, bilgisayar uygulamaları, ekonomi, finans gibi bilgilerle donatılmış; sosyoloji, felsefe, psikoloji gibi sosyal bilim dersleriyle desteklenmiş; birlikte çalışıp düşünebilecek; bu bilgileri ilgili olduğu her alanda kullanılabilecek çağdaş, yaratıcı ve sorunları rasyonel olarak çözebilecek aktüer adayları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

H.Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Programı mezunları sigorta sektöründe, kamu ve özel sosyal güvenlik kurumlarında, bankalar ve yatırım firmalarında çalışabilirler. Aktüerya bilimcileri ulusal ya da uluslararası aktüerlik sınavlarına girerek Aktüerler Yönetmeliği'nin öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde imza yetkisine sahip aktüer ünvanını da alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Lisans programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Mezun olmak için gerekli olan 240 AKTS'nin 150 AKTS'si zorunlu derslerden, 90 AKTS'si ise seçmeli derslerden oluşmaktadır. Mezuniyet için gerekli AKTS toplamı içinde zorunlu derlerin payı %62,5 iken seçmeli derslerin payı %37,5'tur. Seçmeli dersler, alan seçmeli (AS) ve alan dışı seçmeli (ADS) dersler olarak iki grupta düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz AS dersi olarak, AKT kodlu seçmeli dersler arasından en az 60 AKTS'lik ders seçmek zorundadır. ADS ders olarak ise öğrencilerimiz BED, GSM, SEC kodlu dersler de dahil olmak üzere diğer bölümlerin seçmeli derslerinden alabilirler. Burada dikkat edilmesi gereken; alacağı ADS dersinin içeriğinin, daha önce almış ya da daha sonra alacağı zorunlu ya da seçmeli herhangi bir dersin içeriğiyle büyük oranda çakışmıyor olmasıdır. Öğrenci AS olarak fazladan aldığı AKTS'yi ADS ders yüküne saydırabilir. Ancak tersi durum söz konusu değildir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri her ders için hazırlanan bilgi paketinde yer almıştır.

Değerlendirme notları hakkında güncel bilgiler için H.Ü. Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ni Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı web sayfasını ziyaret ederek inceleyiniz.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar kısmında belirtildiği gibidir

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Meral Sucu

Bölüm Başkanı

E-Posta: msucu@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 61 60

Fax: +90 0312 2977998

Adres: H. Ü. Aktüerya Bilimleri Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara, TÜRKİYE

Web Adresi: http://www.aktuerya.hacettepe.edu.tr/