İKTİSAT PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İktisat Bölümü, 1967 yılında, mesleğin Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. Osman Okyar tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1982 yılında, yeni kurulmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin çatısı altına girmiştir.

İktisat Bölümü, biri lisans ve üçü lisansüstü olmak üzere dört program yürütmektedir:

  • 1969'dan bu yana, Türkçe lisans programı
  • 1973'ten bu yana, yüksek lisans programı
  • 1976'dan bu yana, doktora programı
  • 2011'den bu yana, tezsiz yüksek lisans programı

Bölümde dört adet araştırma anabilim dalı bulunmaktadır:

  • İktisat Politikası
  • İktisat Teorisi
  • İktisat Tarihi
  • İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Bölüm üyeleri yurtiçi ve uluslararası dergilerde makale yayınlamakta ve yurtiçi ve uluslararası konferans ve kongrelere katılmaktadır. Son yıllarda, pek çok bölüm üyesi, SSCI dergilerinde makaleler yayınlamıştır. Bazı bölüm üyeleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen bazı araştırma projeleri yürütmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin TM-1 puan türü ile öğrenci kabul edilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İktisat Lisans Programının öngördüğü bütün dersleri Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre başarı ile tamamlamak

Programın öngördüğü 158 krediyi tamamlamak, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 29. Maddesinde belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak. (Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 30)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmenin kabulüne dair kurallar Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 8., 9. ve 10. Madde'lerinde tanımlanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Lisans programlarının amacı, hem kamu sektöründe hem de özel sektörde istihdam edilecek genç iktisatçılar mezun etmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İktisat Lisans Programı mezunları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve AB Genel Sekreterliği başta olmak üzere saygın kamu kuruluşlarının yanı sıra teorik bilgiyi beşeri sermaye olarak kabul eden bankalar, iktisadi ve ticari kurum ve kuruluşlar gibi özel teşebbüslerin belirli mevkilerinde istihdam edilegelmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İktisat Lisans Programı'nda, bünyesinde barındırdığı öğretim elemanları ve mesleki alt yapıyı sağlamlaştıran teorik ve uygulamalı derslerle ülkeye ve geleceğe yön veren iktisatçılar yetiştirme amacından hareketle verilen eğitim ve öğretim kalitesinin çıtası en üst düzeyde şekillendirilmiş ve yapılandırılmıştır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırmalarda Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23,24, 25, 26, 27 ve 28. Maddeleri esas alınmaktadır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezuniyet durumunu sağlamaları için Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. Maddesi'nde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. H. Hakan MIHÇI

Bölüm Başkanı

E-Posta: hakan@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 297 86 52

Fax: +90 299 20 03

Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara

Web Adresi: http://www.iktisat.hacettepe.edu.tr/