İNGİLİZCE MÜTERCİM - TERCÜMANLIK PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Lisans Programında öğrenciler İngilizce çeviri eğitiminin (tek dilli eğitim) yanı sıra ikinci bir yabancı dilden de çeviri eğitimi (iki dilli eğitim) alabilir. Seçecekleri ikinci dil, bölümümüzde açık olan diğer Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dallarında verilen eğitimle sınırlıdır. Öğrenciler ayrıca yazılı ve sözlü çeviri alanlarında uzmanlaşma olanağına sahiptirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin DİL puan türü ile öğrenci kabul edilir. Eğitime başlamadan önce yapılacak İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan öğrenciler, Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Programı Yönetmeliği uyarınca İngilizce hazırlık eğitimi almak zorundadır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmiş olmaları ve aşağıda yer alan tek veya iki dilli çevirmenlik programlarından mezuniyet için gerekli kredileri sağlamış olmaları gerekir.

Tek dilli çevirmenlik programı: 240 AKTS

İki dilli çevirmenlik programı: 240 AKTS

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve ulusal üniversite sınavında herhangi bir yabancı dilden gerekli puanı elde etmiş öğrencilerdir. Yatay geçiş yapan öğrencinin geçmişte başarılı olduğu derslerinin eşdeğerliliği Hacettepe Üniversitesi eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğine göre yapılacaktır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı lisans programı, geniş bir genel kültüre sahip, anadilini ve çalışma dillerini etkili olarak kullanabilen, bu dilleri konuşan toplulukların kültürlerini yakından tanıyan ve çeviribilim yaklaşımlarına, bilgi ve çeviri teknolojilerine, kalite bilincine hakim, uzmanlaştığı alanlarda sözlü ve yazılı çeviri becerisine sahip, yaşam boyu öğrenme ve kendini geliştirme bilinciyle hareket eden, bilimsel düşünme ilkelerini benimseyen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, farklı düşünce ve kültürlere açık, insana ve çevreye saygılı, topluma ve mesleki etik ilkelerine duyarlı çevirmenler yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları hem devlet kurum ve kuruluşlarında hem de özel sektörde çalışabilmektedirler. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, diğer bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, TRT, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı gibi devlet kurumlarının yanı sıra özel sektörde çeviri büroları, görsel ve yazılı basın organları, turizm ve yayıncılık işletmeleri, ithalat ihracat şirketleri gibi faaliyet alanlarında da istihdam olanağı yüksektir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrenciler Ingilizce ve Turkce dil ciftinde yazili ve sozlu ceviri becelerini kazandiran ceviri derslerinden olusmaktadir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Programda her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki koşulları yerine getirmiş olmaları ve aşağıda yer alan kredileri tamamlamış olmaları gerekir.

Tek dilli çevirmenlik: 240 AKTS

İki dilli çevirmenlik: 240 AKTS

Öğrenciler mezuniyet için zorunlu stajlarını yerine getirmeleri gerekmektedir. Zorunlu staj, Mütercim Tercümanlık Bölümünün Staj Yönetmeliği'ne göre yapılır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

İngilizce Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mümtaz Kaya

mumtazkaya@hacettepe.edu.tr

(312) 297 83 75

Adres:

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Mütercim Tercümanlık Bölümü

Beytepe Kampüsü-ANKARA