TÜRK HALK BİLİMİ PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Türkiye'de halkbilimi çalışmalarının akademik ortamda yeni bir boyut kazanmasını sağlayan Anabilim Dalımız, Prof. Dr. Dursun Yıldırım'ın girişimleri ve önderliğinde kurulmuştur. Prof. Dr. Dursun Yıldırım'ın Yüksek Öğretim Kurumuna sunduğu “Folklor Hakkında Genel Bilgiler ve Folklor Bölümünün Üniversitelerimizde Kurulmasına Dair Düşünceler” başlıklı raporu ve I. Milli Kültür Şurasında başlattığı tartışmalar sonucunda, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek üzere Türk Halkbilimi Anabilim dallarının açılmasına karar verilmiştir. Bu kararla birlikte 1982 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne bağlı olarak kurulan Türk Halkbilimi Anabilim Dalı eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün pek çok üniversitede açılmış olan Türk Halkbilimi Anabilim Dalları ve bölümlerinin ilki ve modeli olan Anabilim Dalımız, pek çok değerli akademisyenin yetiştiği bir merkez olarak görülmektedir.

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı, Tarihi Türk coğrafyası içinde kültürün sözlü ve maddi unsurlarını derlemek, halkbilimi disiplinin yöntem ve teorileri doğrultusunda incelemek, Türk dünyası kültür çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak, yapmış olduğu çalışmaların verileri doğrultusunda bizi geleceğe taşıyan temel dinamikleri tespit etmek amaçlarıyla akademik çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini 3 Profesör, 3 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi ile sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız Necdet-Neşide Sançar vakıf kitaplığında yaklaşık 8000 adet kayıtlı eser bulunmakla birlikte kuruluşundan itibaren Anabilim Dalımız bünyesinde gerçekleştirilen Lisans ve Yüksek Lisans tezleri Anabilim Dalımız web sitesinde kullanıcılarına çevrimiçi olarak hizmet vermektedir.

Anabilim Dalı Web Sitesi için tıklayınız.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin yaptığı LYS sınavından TS 1 alanında aynı merkezin her sene güncellediği puan türünü almış olmak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenci, mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler dışında 118 kredililk bölüm içi zorunlu, 32 kredilik (16 kredi bölüm içi, 16 kredi bölüm dışı) seçmeli ders almak zorundadır.

Mezuniyet için öğrencilerin 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlıklı not ortalamasnını 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.Mezuniyet koşulları Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nde de açıklanır

Diğer kurallarla ilgili, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans-Lisans yönetmeliği (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3 ) esas alınır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı?na giriş için Türk ortaöğretim eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak. Yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisans Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20070502_1520&filetype=html&submenuheader=3

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Halkbilimi programı, tarihi çağlardan gündelik yaşama kadar geniş bir yelpazede kültürü anlamaya, incelemeye, yorumlamaya ve bilgi üretmeye yönlendiren bir eğitim programına sahiptir. Bir taraftan kültürel miras olarak değerlendirilen sözlü, yazılı ve maddi gelenekleri incelerken, diğer taraftan modern toplumun kültürel yaşam biçimlerini ele alır. Bu doğrultuda halkbilimi programının amacı, kültürü çeşitli yönlerden ele alarak toplumun sosyo-kültürel problemlerini inceleyen, yorumlayan ve çözüm önerilerinde bulunan kültür bilimcileri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Türk Dili ve Edebiyatı Türk Halkbilimi Anabilim Dalı mezunu öğrencilerimiz T.C. Milli Eğitim Bakanlığının tanıdığı ?öğretmen olmak için geçerli Pedagojik Formasyon? eğitimlerini aldıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği başta olmak üzere T.C. Kültür Bakanlığı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kadrolarında kültür araştırmacısı ve uzman olarak görev alabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır(http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrenci, mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler dışında 118 kredililk bölüm içi zorunlu, 32 kredilik (16 kredi bölüm içi, 16 kredi bölüm dışı) seçmeli ders almak zorundadır.

Mezuniyet için öğrencilerin 240 AKTS kredi kazanmaları, transkriptlerinde başarısız ders kalmamış olması, ağırlıklı not ortalamasnını 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.Mezuniyet koşulları Hacettepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği?nde de açıklanır

Diğer kurallarla ilgili, Hacettepe Üniversitesi Ön lisans-Lisans yönetmeliği (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3 ) esas alınır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Dr. Serdar Erkan

eserdar@hacettepe.edu.tr

Tel :03122978150

Fax:03122992050

www. halkbilimi.hacettepe.edu.tr