BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ(2018 ve SONRASI GİRİŞLİ)


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Spor Bilimleri Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Programı dört (4) yıllık örgün eğitim vermektedir. Programın temel hedefi ülkemiz okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarına nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmektir. Programda kuramsal ve uygulamalı alan dersleri, öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri okutulmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Öğrencilerin kayıt kabul, sınav ve değerlendirme işlemleri Yüksek Öğrenim Kanuna ve bu kanuna dayalı olarak çıkarılan Yüksek Öğretim Kurulu kararlarına ve yönetmeliklerine göre yapılmaktadır. Hacettepe Üniversitesinde kayıt kabul işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, yönetmelik ve yönergelere ilişkin bilgiye, http:www.oid.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Lise öğretiminden yükseköğretime geçişte iki aşamalı bir sınav sistemi uygulanmaktadır. Sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgiye http:www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir. Sınav sisteminin birinci aşaması “Yükseköğretime Geçiş Sınavı” (YGS) olarak adlandırılan ortak ve tek bir sınavdır. “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”, lise öğretimi başarı ile tamamlayan ve yükseköğrenim görmek isteyen kişilerin tabi tutulacağı, yükseköğretime geçiş için yeterliliği ölçen bir sınavdır. Sınav sisteminin ikinci aşaması “Özel Yetenek Sınavı” dır. Özel yetenek sınavına giriş koşulları ÖSYM ve bölüm tarafından belirlenir ve sınav giriş yönergesi http:www.sbt.hacettepe.edu.tr adresinde ilan edilir. Özel yetenek sınav sonucuna göre programda öğrenim görmeye hak kazanırlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamak ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinde belirli yönetmelikler çerçevesinde öğrenim gören öğrenciler fakülte yönetim kurulunun ders içeriği ile ilgili onayı ile bazı derslerden muaf olabilmektedir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr/)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinin temel hedefi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise okullarına nitelikli Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni yetiştirmektir. Bu amaçla öğretmen adayları; genel kültür, kuramsal ve uygulamalı alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisine yönelik birçok ders alırlar. Öğretmenlik programı kapsamında aldıkları derslerden edindikleri bilgi, beceri ve tutumları uygulamaya aktarmak ve kullanmak için okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde gözlem yaparlar, derslere katılırlar ve öğretmenlik uygulaması yaparlar. Öğretmen adayları öğrenim gördükleri dört yılın sonunda; ders planı yapma, öğretme-öğrenme sürecini gerçekleştirme, ölçme ve değerlendirme, öğrenciyi tanıma, işbirliği yapma, mesleki gelişim, sınıf yönetimi ve liderlik, iletişim, teknoloji kullanımı, alan içeriği ile yaşam boyu hareket ve spor kültür kazanma konularında uzmanlaşırlar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programı mezunları “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” unvanı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarına “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olarak atanmaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız üniversitelerin akademik kadrolarında, kamu ve özel kuruluşlarda da görev alabilmektedirler.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın yapısında Meslek Bilgisi dersler % 33, 86 AKTS; Genel Kültür dersler % 18, 28 AKTS; Alan Eğitimi dersleri % 49 , 112 AKTS olarak belirlenmiştir.

Bu programın yapısında zorunlu derslerin dışında en az 6 tane Eğitim Bilimlerine ait seçmeli (EGT kodlu) ders, 6 tane Alan Eğitimi seçmeli dersi (BSO), 4 tane Genel Kültür seçmeli (GKS) dersi, 3 tane Takım Sporu dersi, 1 tane Raket Sporu dersi, 1 tane de Savunma Sporları dersi seçmesi gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablolarında ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Daha ayrıntılı bilgiye http:www.oid.hacettepe.edu.tr linkinden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Lisans derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamak ve dörtlük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Beytepe/Ankara/Turkey

Tel : 90 312 2976890; 2976892 Fax : 90 312 29921 67

e-mail : demirhang@gmail.com; demirhan@hacettepe.edu.tr

url : http://yunus.hacettepe.edu.tr/~demirhan