MODERN DANS PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Modern Dans Sanat Dalı Lisans programı uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek; çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermeyi hedefler. Eğitimin bir parçası olan çalışmaların sahnelenmesi yoluyla öğrencilerine sahne deneyimi kazandırırken aynı zamanda sahnelenmek üzere yaratılan eserleri kamuoyuyla buluşturur. Sahneleme çalışmaları toplumsal kültür birikimine katkıda bulunma amacının yanı sıra geleceğin modern dans koreografları olması umulan öğrencilerinin koreografi deneyimi kazanmalarına olanak sağlar.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1 yıllık mesleki hazırlık ve 4 yıllık lisans eğitiminden oluşan bu programa kabul edilebilmek için en az lise mezunu olmak gerekir. Programa konservatuvar lise devresi mezunu olmayanlar YGS ve özel yetenek sınavıyla, konservatuvar lise mezunları ise, YGS şartı aranmaksızın özel yetenek sınavıyla kabul edilir. Konservatuvar mezunları 1 yıllık mesleki hazırlıktan muaf tutulur.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr

http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Modern Dans Sanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 151 (ozd dahil), AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir

(http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33260.htm)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Modern Dans Sanat Dalı Lisans Programı'nın amacı; dans ve dans eğitimi kurumlarında görev alacak, dans temel bilgisi, beceri ve tutumlarıyla donatılmış, evrensel dans teknik ve teorilerini özümsemiş, dans alanındaki gelişmeleri yakından izleyen; sahne alanında yürüttüğü çalışmalarla sanata katkıda bulunan yenilik ve gelişmelere açık, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde öğrenciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

2000 yılında hazırlanan ancak gözden geçirilmesi gereken Modern Dans Sanat Dalı eğitim programı; mesleki açıdan teknik ve artistik eğitimin yanı sıra eklenmiş olan teorik derslerle koreografi tasarlama aşamasında yararlı olacağı düşünülen derslerle güçlendirilmiştir. Mezunlar modern dans sanatçısı olarak toplum hayatına katkılarının yanı sıra, koreograf olarak da dansta digital olanaklardan yararlanacak bilgi birikimine sahiptirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Modern Dans Sanat Dalı lisans programı 1 yıl mesleki hazırlık ve 4 yıl lisans olmak üzere toplam 5 yıl eğitim verilmektedir. Konservatuvar ve dengi okulların lise düzeyinde eğitim veren bale bölümü mezunları mesleki hazırlık eğitim programından muaf tutulmaktadır. Konservatuvar bale bölümü mezunu olmayan ve hazırlık programı okuyan öğrencinin lisans eğitimine devam edebilmesi için hazırlık senesindeki derslerin tamamından başarılı olması gerekmektedir. Hazırlık eğitiminde; ulusal kredileri ve AKTS kredileri bulunmayan bu dersler yıllık olarak işlenmekte ve geçer kalır şeklinde değerlendirilmektedir.

Lisans programından mezuniyet kredisi; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli dersler dahil en az 175 ulusal kredidir. Program bünyesinde 151 ulusal kredilik zorunlu ders, 46 ulusal kredilik seçmeli ders yer almaktadır. Söz konusu 151 kredinin 16'sı ortak zorunlu derslere aittir. Mezuniyet için gerekli olan 24 ulusal kredilik seçmeli ders, Modern Dans Sanat Dalı'nın yanı sıra Bale Anasanat Dalı'nda yürütülen diğer programlardan alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Üniversite'nin diğer bölümleri ve üniversite ortak havuzundan da alınabilmektedir.

Dört yıllık programın sonunda 240 AKTS toplanmalıdır. Söz konusu kredilerin 179'u zorunlu, 61'i ise seçmeli derslere aittir.

Programın ilk iki yılında meslek derslerinin bazıları önşartlı ders olarak bulunmaktadır. Üç ve dördüncü yılın programında önşartlı ders bulunmaz.

ZORUNLU DERS KREDİSİ

KREDİ

151

AKTS

180

SEÇMELİ DERS KREDİSİ

24

60

GENEL TOPLAM

175

240

ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ

%75

SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ

%25

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir.http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, öğrencinin her dönem en az 1 bölüm içi seçmeli ders alması ve ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 151 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Öğr.Gör.İnan MERT (Modern Dans Sanat Dalı Başkanı)

inanmert@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 312 212 62 10 / 1160

Faks: 0 312 215 84 66