ARP PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
1924'te Atatürk'ün talimatıyla kurulan Musiki Muallim Mektebi'nin ilk bölümlerinden olan Arp Bölümü, yurt dışından gelen eğitmenlerinin arasında R. Moisol, M. Grossi, Schiffner, S. Tobias, G. Parenti gibi değerli sanatçıların bulunduğu köklü bir geleneğe sahip olup, dünyaca tanınmış Türk arpistler yetiştirmiştir. 1982 Yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesine dahil olmuştur. Arp Sanat Dalı, Lisans, Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik programlarını yürütmektedir. Uluslararası düzeyde yetiştirdiği arpistlerle, gerek akademik gerekse uygulamalı alanlarda, müziğin her dalında hizmet vermektedir. Verilen eğitim profesyonel kariyerin tüm alanlarını kapsar. Lisans dönemi öğrencileri, solo repertuarın yanı sıra her öğretim yılında bir konçerto çalarlar ve başarılı öğrenciler okul orkestrasıyla solist olarak çalma şansını elde ederler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilme aşamasında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Arp Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş Sınavı Lisans Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.oid.hacettepe.edu.tr). Uluslararası öğrenciler için Hacettepe Üniversitesi'nin yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Arp Sanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 156, AKTS kredi toplamı ise 240‘tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki öğrenmelerin tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Arp Sanat Dalı Lisans programının amacı, üniversite ve sanat kurumlarında görev alacak, alanında gerekli tüm teorik bilgiler ile teknik ve müzikal becerileri birleştirerek, arp repertuarının her döneminden eserleri uluslararası seviyede icra eden arpistler yetiştirmektir. Sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık sanatçıları topluma kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

  1. Mezunların Mesleki Profili
Bu program mezunları; yükseköğretim kurumlarında akademisyen, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi eşdeğer senfoni orkestralarında, Devlet Opera ve Balesi kurumları, Devlet Tiyatroları, TRT ve Kültür Bakanlığı gibi devlete bağlı kurumlarda ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında arpist olarak çalışabilirler. Ayrıca gerekli pedagojik formasyonu almaları halinde, eğitim-öğretim kurumlarında da çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  1. Öğretim Programının Yapısı
Bu programda; 15'i üniversite zorunlu dersleri olmak üzere, toplam 141 ulusal kredilik zorunlu ders verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 171 ulusal krediyi tamamlamak üzere, en az 30 ulusal kredilik seçmeli ders almalıdır. Arp Sanat Dalı'nda toplam 6 yerel kredilik seçmeli ders mevcuttur. Seçmeli dersler, Arp Sanat Dalı'ndan alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Üniversite'nin diğer bölümleri ve üniversite ortak havuzundan da alınabilmektedir.

Arp Sanat Dalı'ndan alınabilecek bölüm içi seçmeli derslere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Programın sahip olduğu toplam 240 AKTS kredisinin 176'sı (%73.3) zorunlu derslere ait olup 64'ü (%26.7) seçmeli dersleri kapsamaktadır. Sözkonusu 64 AKTS kredisinin 15'i Arp Sanat Dalı bünyesinde açılan derslerle karşılanabilir. Kalan 49 AKTS kredisi ise gerek Konservatuvar'ın diğer bölümlerince, gerekse Üniversite'nin seçmeli dersler havuzundan alınacak derslerle tamamlanabilir.

Yukarıda belirtilen derslerin başarı değerlendirmesinde %40 ara sınav, %60 genel sınav notu esastır. Ancak komisyon notu 70 (B3) olmayan öğrencinin ara sınav notu değerlendirmeye alınmaz. Okulumuzdaki mesleki eğitim bire bir ders yapma sistemine dayalıdır. Öğrencilerin sınav değerlendirmeleri, ilgili sanat dalının hocalarından oluşturulan bir komisyon önünde canlı icra sonucunda gerçekleşir. Genel sınav komisyon notu, ulusal ve uluslararası tüm emsal kurumlarda esas alınarak uygulanmaktadır. Bu sebeple ara sınav notunun değerlendirmeye katılması için, genel sınavda Komisyon tarafından uygun görülen başarı notunun en az 70 (B3) olması gerekmektedir.

Programdaki dersler, daha çok uygulamalı nitelikte olup, öğrenciye, arp alanında temel teşkil edecek bilgi ve becerileri vermekte; teorik dersler ise sekiz yarıyıla dağıtılarak arpın tüm alt disiplinlerine yönelik mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

  1. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

  1. Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 156 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

Sekizinci yarıyılda ERAMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM programıyla yurt dışında eğitim gören öğrencilerin ARP 404 Arp VIII dersinin denkliği kabul edilmez, öğrenci yurt dışından döndüğünde bu dersi H. Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Piyano Anasanat Dalı/Arp Sanat Dalı'ndan almak ve mezuniyet sınavını burada vermek zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

r. Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

Yard. Doç. Menekşe Akar (Arp Sanat Dalı Başkanı)

Telefon: 0535 371 50 86

E-posta: menekseakar@hotmail.com