BALE DANSÇILIĞI PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Bale Anasanat Dalı'nın temelleri 1947 yılında Türk Hükümeti ve İngiliz Hükümeti arasında yapılan işbirliği ile İstanbul Yeşilköy'de açılan bale okulu ile atılmış, 1950 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı bünyesine katılmıştır. Okulun yönetici ve kurucusu İngiliz Kraliyet Bale Okulu ve Topluluğu kurucusu Dame Ninette de Valois'dır. Çalışmalarını 1950-1974 yılları arasında İngiliz ekolü çizgisinde sürdüren bölüm 1975 yılından bu yana Rus Vaganova ekolünde eğitim vermektedir.

İlköğretim 5. yıldan itibaren verilen bale eğitimi, Lisans programında sürdürülmektedir. Bale Anasanat Dalı yürüttüğü lisans programlarıyla; uluslararası alandaki çalışmaları yakından takip ederek, klasik bale ve çağdaş dans alanında var olan icracı kurumların ihtiyacı doğrultusunda çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vermekte ve çalışmaların sahnelenmesi yoluyla toplumsal kültür birikimine katkıda bulunmaya devam etmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için Bale Anasanat Dalı veya buna eşdeğer görünen bir eğitim programı lise diplomasına sahip olmak gerekir. Programa, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir.

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/) http://www.oid.hacettepe.edu.tr http://www.osym.gov.tr

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Bale Dansçılığı Sanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, seçmeli ve ortak zorunlu dersler dahil, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 176, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki öğrenmelerin tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Bale Anasanat Dalı, Bale Dansçılığı Sanat Dalı Lisans Programının amacı; klasik bale alanında evrensel dans teknik ve teorilerini özümsemiş, sanat kurumlarında görev alabilecek temel bilgi, beceri ve tutumları kazanmış, dans alanında yenilik ve gelişmelere açık, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde bale dansçıları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

  1. Mezunların Mesleki Profili
Bale Dansçılığı Sanat Dalı eğitim programı uzun yıllardır uygulanmakta olan Vaganova metodu esas alınarak, ulusal ya da uluslararası arenada bale topluluklarının ihtiyaç duyduğu dansçıları yetiştirmek amacıyla tasarlanmış olup: programı tamamlayanlar bale topluluklarında dans eden elemanların sahip olduğu klasik, neo klasik ve modern dans eserlerini başarıyla icra edebilecek donanıma sahiptirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  1. Öğretim Programının Yapısı
Önşartlı Dersler

Her bir ön şartlı dersin önşartlı durumundaki ders alınıp başarılı olunmadan, bir sonraki söz konusu ön şartlı ders alınamaz.

YEREL KREDİ

Zorunlu derslerin toplam yerel kredisi (ozd dahil) =153

Mezuniyet Kredisi (ozd ve seçmeli dersler dahil)=176

Alınması gereken toplam seçmeli ders kredisi=23

AKTS

1 akts= 30 iş yükü

Zorunlu dersler (ozd hariç)= 162 AKTS

Ozd=16 AKTS

Seçmeli dersler= 62 AKTS

Toplam=240 AKTS

ZORUNLU DERS KREDİSİ

KREDİ

153

AKTS

178

SEÇMELİ DERS KREDİSİ

KREDİ

23

AKTS

62

GENEL TOPLAM

176

240

ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ

%75

SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ

%25

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

  1. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Öğrencilerin meslek dersi sınav değerlendirmeleri ilgili sanat dalının öğretim elemanlarından oluşturulan bir komisyon önünde gerçekleştirdiği performans sonucunda gerçekleşir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&filetype=html&submenuheader=3

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

  1. Mezuniyet Koşulları
Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

  1. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dahil, en düşük 176 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

  • Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri
Doç.Dr.Selçuk GÖLDERE ( Bale Anasanat Dalı Başkanı)

O3122126210