OPERA PROGRAMI


D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

  1. Program Hakkında Genel Bilgi
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 1936 yılında kurulmuştur. 1940'lı yıllarda Konservatuvarın Opera Eğitim Programı öğretim kadrosunda da yer almış olan Avusturyalı şan pedagogları M. KLEIN, F. BÖHM ve E. HIDALGO ünlü İtalyan soprano G. A. LOMBARDI ve S. İKESUS ALTAN'ın çabalarıyla oluşturulmuştur. Program, Alman ve İtalyan opera ekolleri etkisinde hazırlanmıştır ve geliştirilerek günümüze kadar bu çizgide devam etmiştir.

Opera Anasanat Dalı, opera sahnelerinde ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak nitelikte, temel ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi - beceri ve tutumlarla donatılmış, opera sanatçısı yetiştirme amacıyla eğitim vermektedir.

2009 yılında revizyona gidilerek lise eğitim programı kapatılmış, bir yıllık mesleki hazırlık, 4 yıllık lisans kredili sistem eğitim programına dönüştürülmüştür.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Kayıt Kabul Koşulları
1 yıllık mesleki Hazırlık 4 yıllık Lisans'tan oluşan programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa YGS ve özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilir. Fakat Konservatuvar lise mezunlarından YGS puan şartı aranmaz.

Bu programa kabul edilebilmek için Opera Lisans Yönergesindeki koşullar geçerlidir.

(http://www.konser.hacettepe.edu.tr/opera_lisans_yonerge.doc)

Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr/) .

Hazırlık Sınıfını atlamak isteyen öğrenci tüm dersler için muafiyet sınavı talep edebilir.

Opera Anasanat Dalı'na yapılacak yazılı başvuru ile bir sınav komisyonu oluşturulur, öğrenci kayıtları öncesinde muafiyet sınavı yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Opera Anasanat Dalı Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için, ortak zorunlu dersler hariç, elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 145, AKTS kredi toplamı ise 240'tır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Önceki öğrenmelerin tanınması
Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

  1. Programın Amacı
Opera Anasanat Dalı Lisans programının amacı; opera sahnelerinde ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak nitelikte, temel ses ve oyunculuk teknikleri, müzikal bilgi - beceri ve tutumlarla donatılmış, sanat kültürü ve estetik değerlere sahip, değişime ve gelişime açık, çalışmalarıyla alanındaki gelişmelere katkıda bulunabilen, opera sanatçıları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

  1. Mezunların Mesleki Profili
Devlet veya özel opera sahnelerinde, korolarda, müzik eğitimi kurumlarında görev alabilir, bireysel olarak veya bir toplulukla birlikte konser ve resitaller gerçekleştirebilir, işitsel ve/veya görsel-işitsel medya kayıtları gerçekleştirebilirler.

Örnek: Devlet Opera ve Balesi Kurumları,Kültür Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu,

TRT Çoksesli Korosu, Devlet Konservatuvarları.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

  1. Öğretim Programının Yapısı
Bu programda 1 sene hazırlık ve 4 sene lisans olmak üzere toplam 5 yıl eğitim verilmektedir. Öğrencinin lisans eğitimine devam edebilmesi için hazırlık senesindeki derslerin tamamından başarılı olması gerekmektedir. Ulusal kredileri ve AKTS kredileri bulunmayan bu dersler yıllık olarak işlenmekte ve geçer kalır şeklinde değerlendirilmektedir.

Opera Ana Sanat Dalı Hazırlık Yılı derslerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

OPH121 ŞAN T/2 P/0

KOM159 SOLFEJ T/5 P/3

OPH 123 OYUNCULUK T/3 P/1

OPH125 KORREPETİSYON T/1 P/0

PİA157 PİYANO T/1 P/0

OPH 127 DİKSİYON-FONETİK T/2 P/0

OPH129 HAREKET T/1 P/1

OPH131 İTALYANCA T/1 P/1

Lisans birinci dönemden itibaren seçmeli dersler verilmeye başlanmaktadır. Dersler dönemlik ve önkoşulsuz olarak açılır. Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verir iken üç ve dördüncü yıldaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Zorunlu derslerden tüm Şan, Korrepetisyon ve Piyano dersleri öğrenci ile birebir olarak uygulanır. Programın zorunlu ders oranı %75 (üniversite zorunlu ders oranı %6.6 dahil) seçmeli ders oranı %25'dir. Anasanat Dalı seçmeli dersler AKTS toplamı 86'dir.Öğrenci mezun olabilmek için Opera Anasanat Dalı seçmeli derslerinden en az 40 AKTS'lik ders seçmek zorundadır.Programda aşağıda belirtilen seçmeli dersler dışındaki tüm seçmeli dersler Opera Anasanat Dalına yönelik açılmıştır.Aşağıda belirtilen dersler kontenjan dahilinde diğer bölümlere açıktır.

OPR129-OPR130 Klasik Danslar I-II

OPR115-OPR116 Opera Tarihi I-II

OPR349-OPR350 Makyaj I-II

OPR191-OPR192 Seçmeli Şan Eğitimi I-II

OPR361-OPR362 Akustik I-II

Programda 1 AKTS 25 saatlik öğrenci işyüküne denk gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.

Üniversitemiz senatosunun 19/06/2012 tarih ve 2012-184 sayılı kararı ile aşağıda belirtilen zorunlu derslerin başarı değerlendirmesinde % 40 Ara sınav, % 60 Genel sınav notu olarak belirlenmiştir. Komisyon önünde yapılan Genel sınavda, notu 70 (B3) altında alan öğrenci başarısız sayılır.

(Genel sınav notu en az 70 (B3) olmayan öğrencinin ara sınav notu değerlendirmeye alınmaz.)

OPR 121-122 Şan I-II

OPR 221-221 Şan III-IV

OPR 321-322 Şan V-VI

OPR 421-422 Şan VII-VII (OPR 422 Mezuniyet sınavı halka açık şekilde yapılır.)

OPR 123-124 Sahne I-II

OPR 223-224 Sahne III-IV

OPR 323-324 Sahne V- VI

OPR 423-424 Sahne VII- VIII

OPR 127-128 Korrepetisyon I-II

OPR 227-228 Korrepetisyon III-IV

OPR 327-328 Korrepetisyon V-VI

OPR 427-428 KorrepetisyonVII-VIII

Yukarıda belirtilen dersler dışında Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 23-28. maddeleri uygulanır. (http://www.resmi-gazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitiogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm) .

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir. (http://www.resmigazete.org/rega/hacettepe-universitesi-on-lisans-lisans-egitim-ogretim-ve-sinav-yonetmeligi-33210.htm).

p. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 30. maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, ortak zorunlu dersler hariç, en düşük 145 ulusal kredi ve toplam 240 AKTS kredisi elde etmek gereklidir.

Sekizinci yarıyılda ERAMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM programıyla yurt dışında eğitim gören öğrencilerin OPR 422 Şan VIII dersinin denkliği kabul edilmez, öğrenci yurt dışından döndüğünde bu dersi H.Ü.Ankara Devlet Konservatuvarı Opera Anasanat Dalı'ndan almak ve halka açık mezuniyet sınavını burada vermek zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı ya da eşdeğeri

San. Öğr. El. Aylin İpekçioğlu (Opera Anasanat Dalı Başkanı)

aylin.ipekcioglu@hacettepe.edu.tr