Sanat Tarihi Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE IZ3 0 3 3
SAN111 ANADOLU UYGARLIKLARI ve SANATI IZ3 0 3 4
SAN113 AVRUPA UYGARLIKLARI ve SANATI Z3 0 3 4
SAN115 ORTADOĞU UYGARLIKLARI ve SANATIZ3 0 3 4
SAN117 TEKNİK RESİM ve ATÖLYE ÇALIŞMALARI IZ2 0 3 4
SAN119 SANAT TARİHİ YAZIMINDA TERİM ve YÖNTEM IZ3 0 3 5
SAN129 HIRİSTİYAN SANATIZ3 0 3 4
TKD103 TÜRK DİLİ IZ2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 22 0 23 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
BEB650 TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMIZ0 2 1 2
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE IIZ3 0 3 3
SAN112 ANADOLU UYGARLIKLARI ve SANATI IIZ3 0 3 4
SAN116 ORTAASYA UYGARLIKLARI ve SANATIZ3 0 3 4
SAN120 SANAT TARİHİ YAZIMINDA TERİM ve YÖNTEM IIZ3 0 3 5
SAN122 MODERN SANATA GİRİŞZ3 0 3 5
SAN146 İSLAM SANATIZ3 0 3 5
TKD104 TÜRK DİLİ IIZ2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 20 2 21 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IZ2 0 2 2
SAN223 GEÇ ANTİK ERKEN HIRİSTİYAN SANATI IZ3 0 3 5
SAN245 ANADOLU SELÇUKLU SANATI ve MİMARİSİ IZ3 0 3 5
SAN269 RÖNESANS DÜŞÜNCESİ ve SANATIZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11 0 11 17
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IIZ2 0 2 2
SAN224 GEÇ ANTİK ERKEN HIRİSTİYAN SANATI IIZ3 0 3 5
SAN246 ANADOLU SELÇUKLU SANATI ve MİMARİSİ IIZ3 0 3 5
SAN278 AYDINLANMA ÇAĞINDA KÜLTÜR ve SANATZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 11 0 11 17
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SAN357 OSMANLI SANATI ve MİMARİSİ IZ3 0 3 5
SAN359 BİZANS SANATI ve MİMARİSİ IZ3 0 3 5
SAN367 MODERN-ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI ve KURAMLARI IZ3 0 3 5
SAN397 ZORUNLU BÖLÜM STAJIZ0 3 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 3 12 25
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SAN358 OSMANLI SANATI ve MİMARİSİ IIZ3 0 3 5
SAN360 BİZANS SANATI ve MİMARİSİ IIZ3 0 3 5
SAN368 MODERN-ÇAĞDAŞ SANAT AKIMLARI ve KURAMLARI IIZ3 0 3 5
SAN386 OSMANLI-CUMHURİYET DÖN. MİMARİ KURAM ve ÜSLUPLAR Z3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12 0 12 20
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SAN403 OSMANLI-CUMHURİYET DÖN. MODERNLEŞMESİ ve SANATI IZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 25
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SAN404 OSMANLI-CUMHURİYET DÖN. MODERNLEŞMESİ ve SANATI IIZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 25
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Güz

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SAN273 FOTOĞRAF SANATI TARİHİ IS3 0 3 5
SAN283 SİNEMA TARİHİ IS3 0 3 4
SAN309 TARİHSEL ÇEVRENİN KORUNMASIS3 0 3 5
SAN329 ERMENİ SANATIS3 0 3 3
SAN337 OSMANLI SÜSLEME SANATI IS3 0 3 5
SAN345 ANADOLU SELÇUKLU SÜSLEME ve EL SANATLARI-IS3 0 3 5
SAN347 İSLAM MİMARİSİ IS3 0 3 4
SAN351 ORTA ASYA SANATI IS3 0 3 4
SAN353 OSMANLI KENTLERİ IS3 0 3 5
SAN355 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ IS3 0 3 4
SAN363 BİZANS MİMARİSİ IS3 0 3 5
SAN377 BIZANS KÜÇÜK EL SANATLARI IS3 0 3 5
SAN383 TÜRKİYE'DE SANAT ve ETKİLEŞİMLER IS3 0 3 5
SAN389 20.YÜZYIL MİMARLIĞI IS3 0 3 5
SAN391 UYGULAMALI ALAN ÇALIŞMASI IS2 2 3 4
SAN393 SANAT TARİHİNDE KAZI ve YÜZEY ARAŞTIRMALARI IS3 0 3 4
SAN395 ORTAÇAĞDA AVRUPA SANATI IS3 0 3 4
SAN411 MÜZECİLİK IS3 0 3 4
SAN437 BİZANS RESİM SANATI IS3 0 3 4
SAN449 İSLAM RESİM SANATIS3 0 3 5
SAN451 OSMANLI MİMARİSİ IS3 0 3 5
SAN453 İSLAM SÜSLEME ve EL SANATI -IS3 0 3 4
SAN465 OSMANLI DÖNEMİ HIRİSTİYAN SANATI IS3 0 3 5
SAN467 BİZANS KENTLERİ IS3 0 3 5
SAN479 MODERN SANAT KURAMLARI IS3 0 3 3
SAN483 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI ve KENT PLANLAMASI IS3 0 3 4
SAN487 1945 SONRASI SANAT ve KURAMLARI-IS3 0 3 5
SAN489 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA YENİ YAKLAŞIMLAR IS3 0 3 5
SAN491 ÇAĞDAŞ SANAT SORUNLARI IS3 0 3 5

Bahar

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SAN118 TEKNİK RESİM ve ATÖLYE ÇALIŞMALARI IIS2 2 3 4
SAN274 FOTOĞRAF SANATI TARİHİ IIS3 0 3 5
SAN284 SİNEMA TARİHİ IIS3 0 3 4
SAN308 TÜRK MİTOLOJİSİS3 0 3 3
SAN314 GÜRCÜ SANATIS3 0 3 3
SAN326 İSLAM İKONOGRAFİSİS3 0 3 3
SAN328 TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMASIS2 2 3 3
SAN338 OSMANLI SÜSLEME SANATI IIS3 0 3 5
SAN346 ANADOLU SELÇUKLU SÜSLEME ve EL SANATLAR-IIS3 0 3 5
SAN348 İSLAM MİMARİSİ IIS3 0 3 4
SAN350 OSMANLI RESİM SANATIS3 0 3 5
SAN352 ORTA ASYA SANATI IIS3 0 3 4
SAN354 OSMANLI KENTLERİ IIS3 0 3 5
SAN356 ANADOLU SELÇUKLU MİMARİSİ IIS3 0 3 4
SAN364 BİZANS MİMARİSİ IIS3 0 3 5
SAN378 BIZANS KÜÇÜK EL SANATLARI IIS3 0 3 5
SAN384 TÜRKİYE'DE SANAT ve ETKİLEŞİMLER IIS3 0 3 5
SAN390 20.YÜZYIL MİMARLIĞI IIS3 0 3 5
SAN392 UYGULAMALI ALAN ÇALIŞMASI IIS2 2 3 5
SAN394 SANAT TARİHİNDE KAZI ve YÜZEY ARAŞTIRMALARI IIS3 0 3 4
SAN396 ORTAÇAĞ'DA AVRUPA SANATI-IIS3 0 3 4
SAN412 MÜZECİLİK IIS3 0 3 5
SAN438 BİZANS RESİM SANATI IIS3 0 3 4
SAN452 OSMANLI MİMARİSİ IIS3 0 3 5
SAN454 İSLAM SÜSLEME ve EL SANATI-IIS3 0 3 4
SAN466 OSMANLI DÖNEMİ HIRİSTİYAN SANATI IIS3 0 3 5
SAN468 BİZANS KENTLERİ IIS3 0 3 5
SAN480 MODERN SANAT KURAMLARI IIS3 0 3 3
SAN484 CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI ve KENT PLANLAMASI IIS3 0 3 4
SAN488 1945 SONRASI SANAT ve KURAMLARI-IIS3 0 3 5
SAN490 ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA YENİ YAKLAŞIMLAR IIS3 0 3 5
SAN492 ÇAĞDAŞ SANAT SORUNLARI IIS3 0 3 5

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
SAN305 ROMA SANATIS3 0 3 3
SAN307 YUNAN ve ROMA MİTOLOJİSİS3 0 3 4
SAN325 HİRİSTİYAN İKONOGRAFİSİS3 0 3 5
SAN342 ERKEN OSMANLI SANATIS3 0 3 4
SAN365 BEYLİKLER SANATI ve MİMARİSİS3 0 3 5
SAN369 KUZEY AVRUPADA RÖNESANSS3 0 3 4
SAN385 AVRUPA'DA SARAY KİLİSE ve SANATS3 0 3 4
SAN400 TEZ ÇALIŞMASI IS1 2 2 5
SAN402 TEZ ÇALIŞMASI IIS2 2 3 10
SAN409 SEÇMELİ BÖLÜM STAJIS0 6 6 10
SAN455 ANADOLU SELÇUKLU KENTLERİ IS3 0 3 3
SAN473 AVRUPA SANATINDA DOĞU İLGİSİ ve ETKİLEŞİMLERS3 0 3 4
SAN475 KORUMA ve RESTORASYONS3 0 3 5
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi149
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi91
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240