Antrenörlük Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR101 YÜZME TEMEL EĞİTİMİZ1 3 2 3
ANR103 SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞZ2 0 2 3
ANR105 PSİKOMOTOR GELİŞİMZ2 0 2 3
ANR107 SPOR BİYOLOJİSİZ3 0 3 5
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE IZ3 0 3 3
MAT103 TEMEL MATEMATİK IZ2 0 2 3
TKD103 TÜRK DİLİ IZ2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15 3 16 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR115 ARTİSTİK CİMNASTİK IS2 2 3 4
ANR117 ATLETİZM IS2 2 3 4
ANR119 BASKETBOL IS2 2 3 4
ANR121 FUTBOL IS2 2 3 4
ANR123 HALTER IS2 2 3 4
ANR125 HENTBOL IS2 2 3 4
ANR127 RİTMİK CİMNASTİK IS2 2 3 4
ANR129 TENİS IS2 2 3 4
ANR131 VOLEYBOL IS2 2 3 4
ANR133 YÜZME IS2 2 3 4
REK121 TEMEL HAREKET EĞİTİMİS1 2 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR102 ATLETİZM TEMEL EĞİTİMİZ1 3 2 3
ANR104 FONKSİYONEL ANATOMİZ2 2 3 3
ANR108 CİMNASTİK TEMEL EĞİTİMİZ1 3 2 3
BEB650 TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMIZ0 2 1 2
FİZ198 FİZİKZ2 0 2 3
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE IIZ3 0 3 3
İST115 İSTATİSTİĞE GİRİŞ IZ2 0 2 3
TKD104 TÜRK DİLİ IIZ2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13 10 17 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR116 ARTİSTİK CİMNASTİK IIS2 2 3 4
ANR118 ATLETİZM IIS2 2 3 4
ANR120 BASKETBOL IIS2 2 3 4
ANR122 FUTBOL IIS2 2 3 4
ANR124 HALTER IIS2 2 3 4
ANR126 HENTBOL IIS2 2 3 4
ANR128 RİTMİK CİMNASTİK IIS2 2 3 4
ANR130 TENİS IIS2 2 3 4
ANR132 VOLEYBOL IIS2 2 3 4
ANR134 YÜZME IIS2 2 3 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IZ2 0 2 2
ANR203 KİNANTROPOMETRİZ2 0 2 3
ANR207 SPOR PSİKOLOJİSİ IZ2 0 2 3
ANR209 SPORDA BECERİ ÖĞRENİMİZ2 0 2 3
ANR211 İLKYARDIMZ1 2 2 3
BEÖ403 EĞİTSEL OYUNLARZ1 2 2 5
İNG237 İNGİLİZCE IIIZ3 0 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13 4 15 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR217 ARTİSTİK CİMNASTİK IIIS2 2 3 4
ANR219 ATLETİZM IIIS2 2 3 4
ANR221 BASKETBOL IIIS2 2 3 4
ANR223 FUTBOL IIIS2 2 3 4
ANR225 HALTER IIIS2 2 3 4
ANR227 HENTBOL IIIS2 2 3 4
ANR229 RİTMİK CİMNASTİK IIIS2 2 3 4
ANR231 TENİS IIIS2 2 3 4
ANR233 VOLEYBOL IIIS2 2 3 4
ANR235 YÜZME IIIS2 2 3 4
ANR241 BADMİNTON TEMEL EĞİTİMİ S1 2 2 4
ANR243 HALTER TEMEL EĞİTİMİ S1 2 2 4
ANR245 BASKETBOL TEMEL EĞİTİMİ S1 2 2 4
ANR247 CANKURTARMA S1 2 2 4
ANR249 FUTBOL TEMEL EĞİTİMİ S1 2 2 4
ANR251 HENTBOL TEMEL EĞİTİMİS1 2 2 4
ANR253 KAYAK TEMEL EĞİTİMİ S1 2 2 4
ANR255 STEP-AEROBİKS1 2 2 4
ANR257 TENİS TEMEL EĞİTİMİ S1 2 2 4
ANR259 VOLEYBOL TEMEL EĞİTİMİ S1 2 2 4
ANR261 SPOR TARİHİ ve OLİMPİZMS1 2 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IIZ2 0 2 2
ANR206 SPOR BİYOMEKANİĞİZ1 2 2 3
ANR208 SPOR PSİKOLOJİSİ IIZ2 0 2 3
ANR210 SPOR YARALANMALARIZ3 0 3 3
ANR212 SPOR FİZYOLOJİSİ Z2 2 3 4
ANR214 ANTRENÖRLÜK PEDAGOJİSİ Z1 2 2 4
İNG238 İNGİLİZCE IVZ3 0 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14 6 17 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR218 ARTİSTİK CİMNASTİK IVS2 2 3 4
ANR220 ATLETİZM IVS2 2 3 4
ANR222 BASKETBOL IVS2 2 3 4
ANR224 FUTBOL IVS2 2 3 4
ANR226 HALTER IVS2 2 3 4
ANR228 HENTBOL IVS2 2 3 4
ANR230 RİTMİK CİMNASTİK IVS2 2 3 4
ANR232 TENİS IVS2 2 3 4
ANR234 VOLEYBOL IVS2 2 3 4
ANR236 YÜZME IVS2 2 3 4
REK122 BİSİKLETS1 2 2 4
REK216 İZCİLİKS1 2 2 4
REK306 ORYANTİRİNGS1 2 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR301 ANTRENMAN BİLİMİ IZ1 2 2 5
ANR305 MAÇ ve YARIŞMA ANALİZİ YÖNTEMLERİZ1 2 2 5
ANR309 YARIŞMA PSİKOLOJİSİZ2 0 2 4
ANR311 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİZ2 0 2 4
ANR313 DOPİNGLE MÜCADELEZ2 0 2 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8 4 10 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR321 FİZİKSEL AKTİVİTE ve SAĞLIKS1 2 2 4
ANR323 SPOR SOSYOLOJİSİS1 2 2 4
ANR325 SPORDA UYARILMIŞLIK KURAMLARIS1 2 2 4
ANR327 SPOR ORGANİZASYONU ve YÖNETİM S2 0 2 3
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR302 ANTRENMAN BİLİMİ IIZ1 2 2 5
ANR306 ÇOCUK ve ANTRENMANZ3 0 3 4
ANR310 SPORDA ÖLÇME ve DEĞERLENDİRMEZ2 0 2 3
ANR312 ARAŞTIRMA PLANLAMASIZ2 0 2 4
ANR314 SPOR BİYOKİMYASIZ2 0 2 3
ANR316 SPOR BESLENMESİ Z3 0 3 3
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 13 2 14 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR318 ENGELLİLER ve SPORS1 2 2 4
ANR320 MOTİVASYONEL YAKLAŞIMLARS1 2 2 4
ANR322 MASAJS1 2 2 4
ANR324 FİZİKSEL UYGUNLUKS1 2 2 4
ANR328 HAREKET ANALİZİ: KAS AKTİVİTESİS1 2 2 4
ANR330 VOLEYBOL HAKEMLİĞİ TEMEL EĞİTİMİS1 2 2 4
ANR332 BUZ HOKEYİ TEMEL EĞİTİMİS1 2 2 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR401 ANTRENMAN ve HAREKET BİLİMLERİ IZ3 1 3 5
ANR403 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI IZ1 3 2 5
ANR407 ARAŞTIRMA UYGULAMASIZ3 2 4 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7 6 9 18
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR413 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAS1 2 2 4
ANR415 TAKIMIN SOSYAL PSİKOLOJİSİS1 2 2 4
ANR417 MOLEKÜLER EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNE GİRİŞS1 2 2 4
ANR419 SPOR PEDAGOJİSİS1 2 2 4
ANR421 UYGULAMALI SPOR BESLENMESİS1 2 2 4
ANR423 YÜZME VS2 2 3 4
ANR425 ARTİSTİK CİMNASTİK VS2 2 3 4
ANR427 ATLETİZM VS2 2 3 4
ANR429 VOLEYBOL VS2 2 3 4
ANR431 BASKETBOL VS2 2 3 4
ANR433 TENİS VS2 2 3 4
ANR435 FUTBOL VS2 2 3 4
ANR437 HALTER VS2 2 3 4
ANR439 HENTBOL VS2 2 3 4
ANR441 RİTMİK CİMNASTİK VS2 2 3 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR402 ANTRENMAN ve HAREKET BİLİMLERİ IIZ3 1 3 5
ANR404 ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI IIZ1 3 2 5
ANR406 PERFORMANS ANALİZİ ve PLANLAMASIZ2 0 2 3
ANR408 ERGOSPİROMETRİZ1 2 2 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7 6 9 18
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ANR416 SPOR ve OLİMPİZMS1 2 2 4
ANR418 SPORDA ZİHİNSEL HAZIRLIKS1 2 2 4
ANR420 BİYOMEKANİK MODELLEMEYE GİRİŞS1 2 2 4
ANR422 ELİT SPORCULARIN FİZYOLOJİSİS1 2 2 4
ANR424 YÜZME VIS2 2 3 4
ANR426 ARTİSTİK CİMNASTİK VIS2 2 3 4
ANR428 ATLETİZM VIS2 2 3 4
ANR430 VOLEYBOL VIS2 2 3 4
ANR432 BASKETBOL VIS2 2 3 4
ANR434 TENİS VIS2 2 3 4
ANR436 FUTBOL VIS2 2 3 4
ANR438 HALTER VIS2 2 3 4
ANR440 HENTBOL VIS2 2 3 4
ANR442 RİTMİK CİMNASTİK VIS2 2 3 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi168
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi72
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240