Arkeoloji Programı
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK101 ÖNASYA ARKEOLOJİSİNE GİRİŞZ3 0 3 5
ARK109 NEOLİTİK-KALKOLİTİK ÇAĞ ANADL. ARK.Z3 0 3 5
ARK117 PREHİSTORYAYA GİRİŞZ3 0 3 5
ARK119 ARKEOLOJIDE YÖNTEM ve TERMINOLOJIZ3 0 3 5
İNG127 TEMEL İNGİLİZCE IZ3 0 3 3
TKD103 TÜRK DİLİ IZ2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 17 0 17 25
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK121 EPIPALEOLITIK ve MEZOLITIK ÇAĞ ARKEOLOJISIS3 0 3 5
ARK123 SUALTI ARKEOLOJISIS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK116 KAZI METOTLARIZ3 0 3 5
ARK122 PREHİS. DÖN. YONTMATAŞ TEK.Z3 0 3 4
ARK130 ARKEOLOJIDE ÇIZIM TEKNIKLERI ve YÖNTEMLERIZ2 2 3 4
ARK132 GREK ve ROMA DÜNYASI ve ARKEOLOJISIZ3 0 3 5
BEB650 TEMEL BİLGİ ve İLETİŞİM TEKN. KULLANIMIZ0 2 1 2
İNG128 TEMEL İNGİLİZCE IIZ3 0 3 3
TKD104 TÜRK DİLİ IIZ2 0 2 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 16 4 18 25
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK134 NÜMIZMATIKS3 0 3 5
ARK136 PALEOLITIK ÇAĞ YERLEŞIM BIÇIMLERIS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT203 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IZ2 0 2 2
ARK201 SÜMER-AKKAD ARKEOLOJİSİZ3 0 3 4
ARK223 ASSUR TİC. KOLONİLERİ ÇAĞ. ANDL.ARK.Z3 0 3 4
ARK245 ESKİ TUNÇ ÇAĞI ANAD. ARKEOLOJİZ3 0 3 4
ARK249 SER. TEKNOLOJİSİ ve GEL.Z3 0 3 4
ARK251 YUNAN ve ROMA MITOLOJISIZ3 0 3 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 17 0 17 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK215 ESKİ HİTİT SANATIS3 0 3 4
ARK233 HITITÇE IS3 0 3 4
ARK235 AKADÇA IS3 0 3 4
ARK237 SÜMERCE IS3 0 3 4
ARK255 PREHISTORIK SANATS3 0 3 4
ARK257 ESKI ÖNASYA NEHIR ve DENIZ TICARETIS3 0 3 4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
AİT204 ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ IIZ2 0 2 2
ARK216 ANADOLU PREHİSTORYASIZ3 0 3 4
ARK218 ÖNASYA MİTOLOJİSİZ3 0 3 5
ARK220 BABİL-ASSUR ARKEOLOJİSİZ3 0 3 5
ARK230 HİTİT ARKEOLOJİSİZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 14 0 14 21
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK234 HITITÇE IIS3 0 3 4
ARK236 AKKADÇA IIS3 0 3 4
ARK284 SÜMERCE IIS3 0 3 4
ARK286 M.Ö. 3. BINDE ANADOLUDA TICARETS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK301 URARTU ARKEOLOJİSİZ3 0 3 5
ARK337 GEÇ ASSUR ARKEOLOJİSİZ3 0 3 5
ARK359 SEMINERZ3 0 3 5
ARK361 PALEOLITIK ÇAĞ ÖLÜ GÖMME ADETLERI ve SOSYAL KIMLIKZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12 0 12 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK309 PERS SANATIS3 0 3 5
ARK343 HITIT METINLERI IS3 0 3 5
ARK363 AKKAD METINLERI IS3 0 3 5
ARK365 SÜMER METINLERI IS3 0 3 5
ARK367 YUNAN ve ROMA SERAMİĞİS3 0 3 5
ARK369 ÖNASYA TAKI SANATIS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK314 YUNAN MİM. ve HEYK.Z3 0 3 5
ARK326 ANADOLU MADENCİLİĞİNİN GEL.Z3 0 3 5
ARK392 GEÇ HITIT ARKEOLOJISIZ3 0 3 5
ARK398 EGE BÖLGESI ARKEOLOJISIZ3 0 3 5
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 12 0 12 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK306 ANADOLU-AKDENIZ ILIŞKILERIS3 0 3 5
ARK332 ANTIK ÇAĞ RESIM SANATIS3 0 3 5
ARK338 EGE BÖLGESINDE SERAMIK GELIŞIMIS3 0 3 5
ARK344 HITIT METINLERI IIS3 0 3 5
ARK394 AKKAD METINLERI IIS3 0 3 5
ARK396 SÜMER METINLERI IIS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK403 MEZOPOTAMYA GLİPTİK SANATIZ3 0 3 4
ARK405 İKONOGRAFİZ3 0 3 4
ARK409 İRAN-ELAM ARKEOLOJİSİZ3 0 3 4
ARK411 ROMA MİM. ve HEYK.Z3 0 3 4
ARK419 ANADOLUNUN TARIHI COĞRAFYASIZ3 0 3 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15 0 15 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK421 ROMA PORTRE SANATIS3 0 3 5
ARK423 ARKAIK ve KLASIK ÇAĞ VAZO RESSAMLARIS3 0 3 5
ARK425 ANADOLU AVRUPA ILIŞKILERIS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK412 ANADOLU GLİPTİK SANATIZ3 0 3 4
ARK414 SURİYE-FİLİSTİN ARKEOLOJİSİZ3 0 3 4
ARK416 MÜZECİLİKZ3 0 3 4
ARK422 FRIG ARKEOLOJISIZ3 0 3 4
ARK430 ÖNASYA ÖLÜ GÖMME ADETLERIZ3 0 3 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15 0 15 20
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK424 ÖNASYA FILDIŞI SANATIS3 0 3 5
ARK426 ANADOLU ARKAIK ve KLASIK ÇAĞ YERLEŞMELERIS3 0 3 5
ARK428 KARŞILAŞTIRMALARI ANADOLU STRATIGRAFISIS3 0 3 5
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 10
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Servis

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ARK161 ARKEOLOJİYE GİRİŞS3 0 3 5
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi173
Tüm yıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi67
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240