Türk İşaret Dili Çalışmaları ve Uygulamaları İ.Ö.Tezsiz
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TİD611 İLETİŞİM BECERİLERİ IZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TİD603 TOPLUMDİLBİLİM ve İŞARET DİLLERİS3 0 3 8
TİD607 DİL KÜLTÜR ve KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMS3 0 3 8
TİD609 ÇEVİRİBİLİMİN TEMEL İLKE ve KAVRAMLARIS3 0 3 8
TİD610 SÖZLÜ ÇEVİRİ KURAM ve TEKNİKLERİS3 0 3 8
TİD617 İŞARET DİLİ TARİHİ IS3 0 3 8
TİD621 TEMEL DİLBİLİM ve İŞARET DİLBİLİMİS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TİD622 DİSİPLİNLERARASI TİD ÇALIŞMALARIZ3 0 3 6
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 6
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TİD604 DÜNYA DİLLERİ ve DİL TİPOLOJİSİS3 0 3 8
TİD605 İŞARET DİLLERİNDE SÖYLEM İNCELEMELERİS3 0 3 8
TİD606 İŞARET DİLİ ve DİL EDİNİMİS3 0 3 8
TİD614 TİD İLETİŞİM BECERİLERİ IIS3 0 3 8
TİD616 İŞARET DİLİ TARİHİ IIS3 0 3 8
TİD619 İLETİŞİM ve SAĞLIKS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 24
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TİD615 İŞARET DİLİ ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM ve ETİKZ3 0 3 6
TİD620 TİD ÇALIŞMALARI ve UYGULAMALARINDA DÖNEM PROJESİZ0 2 0 16
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 2 3 22
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
TİD608 İŞARET DİLİ ÖĞRETİMİNDE YENİ YÖNELİMLERS3 0 3 8
TİD612 TİD ÖZEL ALAN ÇEVİRİSİS3 0 3 8
TİD613 TÜRKÇE-TİD/TİD-TÜRKÇE ÇEVİRİ S3 0 3 8
TİD618 DİL ve KONUŞMA BOZUKLUKLARIS3 0 3 8
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 8
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi34
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi-34
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı