Kimya Öğretmenliği Programı(2018'De 1.Sınıfa Başlayanlardan İtibaren)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 1                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3         X                    
BİLGİ 3                              
BİLGİ 4   X                          
BİLGİ 4                              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1                              
BECERİLER 1       X                      
BECERİLER 2     X                        
BECERİLER 2           X                  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                 X            
YETKİNLİK 1             X     X          
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                 X            
YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 2                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 1               X              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 3                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                       X      
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                         X    
YETKİNLİK 3                           X  
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) MSL BİLGİ 1                              
BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2                              
BİLGİ 2                              
BİLGİ 3                              
BİLGİ 3         X                    
BİLGİ 4                              
BİLGİ 4   X                          
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) MSL BECERİLER 1                              
BECERİLER 1       X                      
BECERİLER 2           X                  
BECERİLER 2     X                        
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) MSL YETKİNLİK 1             X     X          
YETKİNLİK 1                 X            
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 1                 X            
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 2                              
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) MSL YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 1               X              
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                              
YETKİNLİK 3                              
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) MSL YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 1                              
YETKİNLİK 2                       X      
YETKİNLİK 2                              
YETKİNLİK 3                         X    
YETKİNLİK 3                           X