İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı(2018'De 1.Sınıfa Başlayanlardan İtibaren)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1     X                        
BİLGİ 2     X                        
BİLGİ 3       X                      
BİLGİ 4   X   X X                    
BİLGİ 5     X                        
BİLGİ 6     X                        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1             X     X          
BECERİLER 2           X X X              
BECERİLER 3           X X X              
BECERİLER 4                 X            
BECERİLER 5                 X X          
BECERİLER 6                 X            
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 2                     X X      
YETKİNLİK 3                     X        
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                       X      
YETKİNLİK 2                       X      
YETKİNLİK 3                       X      
YETKİNLİK 4                       X      
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                           X  
YETKİNLİK 2                         X    
YETKİNLİK 3                         X    
YETKİNLİK 4                         X    
YETKİNLİK 5                         X    
YETKİNLİK 6                         X    
YETKİNLİK 7                   X          
YETKİNLİK 8                           X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                             X
YETKİNLİK 2                             X
YETKİNLİK 3                             X
YETKİNLİK 4                             X
YETKİNLİK 5                             X
YETKİNLİK 6                             X
YETKİNLİK 7                             X