Sınıf Öğretmenliği Programı(2018'De 1.Sınıfa Başlayanlardan İtibaren)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X                            
BİLGİ 2       X   X X               X
BİLGİ 3       X   X X               X
BİLGİ 4   X           X              
BİLGİ 5     X         X              
BİLGİ 6         X           X        
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1           X X                
BECERİLER 2     X     X X         X      
BECERİLER 3     X     X X                
BECERİLER 4     X         X              
BECERİLER 5   X           X              
BECERİLER 6   X           X              
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1                   X   X      
YETKİNLİK 2                     X   X    
YETKİNLİK 3                   X   X      
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1                     X        
YETKİNLİK 2                     X        
YETKİNLİK 3                     X X X    
YETKİNLİK 4       X   X X       X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                     X X      
YETKİNLİK 2       X X           X X X    
YETKİNLİK 3             X         X      
YETKİNLİK 4             X     X X        
YETKİNLİK 5             X         X      
YETKİNLİK 6         X X         X       X
YETKİNLİK 7       X       X              
YETKİNLİK 8           X             X X  
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1                         X    
YETKİNLİK 2                           X  
YETKİNLİK 3                   X          
YETKİNLİK 4                 X            
YETKİNLİK 5                 X     X      
YETKİNLİK 6                           X  
YETKİNLİK 7                           X