Fransızca Öğretmenliği Programı(2018'De 1.Sınıfa Başlayanlardan İtibaren)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X X X   X X   X X X
BİLGİ 2 X X X X X X X X   X X  
BİLGİ 3   X X X   X X X     X X
BİLGİ 4   X X     X X X   X X  
BİLGİ 5   X X       X X   X    
BİLGİ 6   X X X X   X     X   X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X X X X X     X X X
BECERİLER 2   X X X X X X     X X X
BECERİLER 3   X X X X X X     X X X
BECERİLER 4   X X X X X X     X X X
BECERİLER 5   X X X X X X   X X X X
BECERİLER 6   X X X X X X     X X X
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1   X X   X X X     X X  
YETKİNLİK 2 X X X X X X X     X X X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X     X    
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1 X X X X X   X X X X X X
YETKİNLİK 2 X X X X X   X         X
YETKİNLİK 3 X X X X X X X     X   X
YETKİNLİK 4 X X X X X X X     X   X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1       X X             X
YETKİNLİK 2       X               X
YETKİNLİK 3                 X X    
YETKİNLİK 4   X X       X X        
YETKİNLİK 5 X   X       X X X X    
YETKİNLİK 6 X X X X X   X     X X X
YETKİNLİK 7           X            
YETKİNLİK 8   X X X   X     X X   X
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1   X X X   X   X     X X
YETKİNLİK 2   X X X X X X     X X  
YETKİNLİK 3   X X X   X   X     X X
YETKİNLİK 4   X X                  
YETKİNLİK 5                   X X  
YETKİNLİK 6   X X             X    
YETKİNLİK 7   X X             X X X