Yaylı Çalgılar Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X X     X            
BİLGİ 2 X X   X                
BİLGİ 3 X     X X              
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1       X X X X          
BECERİLER 2       X X X     X X    
BECERİLER 3       X X     X   X    
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1       X X     X   X    
YETKİNLİK 2           X   X   X   X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1         X   X     X X X
YETKİNLİK 2           X X   X     X
YETKİNLİK 3           X     X X X X
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1                 X X   X
YETKİNLİK 2                   X    
YETKİNLİK 3                 X     X
YETKİNLİK 4               X X     X
YETKİNLİK 5                 X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1               X   X   X
YETKİNLİK 2             X