Nanoteknoloji Ve Nanotıp Programı
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 - BİLGİ (KURAMSAL, OLGUSAL) AKD BİLGİ 1 X X     X X X X  
BİLGİ 2                 X
2 - BECERİLER (BİLİŞSEL, UYGULAMALI) AKD BECERİLER 1   X X       X X X
BECERİLER 2   X X       X X  
BECERİLER 3 X         X X X  
3 - YETKİNLİK (BAĞIMSIZ ÇALIŞABİLME VE SORUMLULUK ALABİLME) AKD YETKİNLİK 1             X X  
YETKİNLİK 2   X       X   X  
YETKİNLİK 3             X X X
4 - YETKİNLİK (ÖĞRENME) AKD YETKİNLİK 1       X X        
5 - YETKİNLİK (İLETİŞİM VE SOSYAL) AKD YETKİNLİK 1             X X  
YETKİNLİK 2       X X        
YETKİNLİK 3             X    
YETKİNLİK 4           X      
6 - YETKİNLİK (ALANA ÖZGÜ) AKD YETKİNLİK 1       X          
YETKİNLİK 2               X  
YETKİNLİK 3                 X
YETKİNLİK 4       X